/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Yearning for Yearn - HiddenGem Team

Yearning for Yearn

News

Yearning for Yearn

News

Yearning for Yearn

News

Tất cả chúng ta đều biết Yearn. Đó là yield aggregator set-it-and-forget-it chạy trên các giao thức tạo ra yield của DeFi như Compound, Aave, Curve và Convex. Người dùng có thể kiếm tiền một cách thụ động chỉ với một cú click chuột. Trong Yearn’s Vaults, các chiến lược gia liên tục cạnh tranh để viết ra các chiến lược yield-earning hàng đầu vì họ được thưởng 50% reward. Theo thời gian, giao thức đã trở nên đồng nghĩa với yield và đã tạo được danh tiếng trong ngành như một nguồn lợi nhuận giảm thiểu rủi ro hàng đầu.
 
Nhưng chúng ta chưa biết gì về Yearn? Chắc chắn nó đã tăng 11 lần về TVL kể từ đầu năm 2021, nhưng sự tăng trưởng này đến từ đâu? Đó là một câu hỏi quan trọng cần hiểu vì đầu tư token theo lý thuyết truyền thống, có giá trị không hơn gì giá trị chiết khấu của dòng tiền trong tương lai. Và tăng trưởng trong tương lai được xác định ở mức ký quỹ – vậy ai là người gửi tiền cho Yearn?

 Phân tích Yearn

Trước tiên, hãy phân tích nhiều sản phẩm của Yearn.
  • Vaults: Giao thức hàng đầu được đa số người dùng sử dụng, Vaults chiếm 67% TVL của Yearn. Người dùng gửi tiền vào một vault được xác định cho mỗi tài sản và các chiến lược lợi tức cơ bản được thực hiện để triển khai vốn. Là lần lặp đầu tiên, các vault V1 bị giới hạn trong các chiến lược đơn lẻ và kể từ đó không được dùng nữa. V2 ra mắt vào đầu năm và cung cấp yield aggregation phức tạp hơn vì các vault có thể được cung cấp bởi nhiều chiến lược yield.
  • Earn: Bản chất tương tự như vault nhưng thậm chí còn đơn giản hơn. Ban đầu nó tập trung vào các tài sản ổn định mà người dùng có thể deposit và bên dưới các tài sản được chuyển đổi giữa các giao thức money market tùy thuộc vào giao thức nào mang lại lợi nhuận cao nhất.
  • Iron Bank (IB): IB là một giao thức money market tập trung vào việc phục vụ người dùng và giao thức. Người dùng có thể gửi tài sản đã được phê duyệt làm tài sản thế chấp để kiếm lợi nhuận từ những người đi vay hoặc tự mình đi vay các tài sản khác. Người dùng giao thức có thể được đưa vào whitelisted để tạo điều kiện cho việc vay nợ dưới tài sản thế chấp.
  • Special: Đây là phần mềm tổng hợp dành cho các doanh nghiệp ngoài ngành. Nó chiếm yGov và yveCurve TVL.

TVL đã tăng đáng kể từ tháng 3 đến tháng 5 với hơn $4B trong TVL. Trong số TVL mới, 68% hoặc $2,8B đến từ Vault V2 mới – cho đến nay là phần lớn. Tuy nhiên, kể từ tháng 5, các vault V2 hầu như không tăng cho đến giữa tháng 9, nơi Vault TVL một lần nữa bắt đầu tăng trưởng với mức tăng hơn 31% vào giữa tháng 10.
 
Ở đây chúng ta có hai giai đoạn phát triển khác biệt trong các Vault V2. Một vào đầu năm từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 và một động thái khác gần đây bắt đầu vào giữa tháng 9. Như bất kỳ ai trong lĩnh vực crypto chắc chắn có thể nói với bạn, hai giai đoạn này đều là thời điểm giá ETH và BTC tăng giá đáng kể, đặt ra câu hỏi – sự tăng trưởng này là do nguồn tiền tự nhiên, tiền gửi mới hay chỉ đơn giản là sự tăng giá cơ bản?
Yearn có các vault riêng biệt cho từng tài sản mà nó hỗ trợ. 7 vaults hơn $100M deposits và chiếm hơn 76% TVL của vault V2. Các tài sản được hỗ trợ trong các vaults này bao gồm các stablecoin hàng đầu như USDC, DAI, USDT và các token top vốn hóa thị trường ETH và staked ETH cũng như WBTC. Việc tách các vaults này ra giữa stable assets & volatile assets và tập trung vào số lượng raw token cho thấy nơi các khoản tiền gửi đang tăng một cách tự nhiên bất kể giá cả.
 
Nhìn vào giai đoạn đầu tiên của tăng trưởng V2 từ tháng 3 đến tháng 6, cả tiền gửi của stablecoin và volatile assets đều tăng đáng kể. Stables grew đã tăng gần 5 lần trong thời gian này và thêm gần $1B trong TVL mới. Tiền gửi ETH và stETH (yvCurve-stETH) đã tăng gần gấp 3 lần và thêm $400K vào TVL mới.
 
Thời kỳ tăng trưởng thứ hai có sự khác biệt rõ rệt. Số lượng stablecoin token trong các vaults thực sự đã giảm từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 trong khi đã có sự gia tăng mạnh trong các khoản token deposits mới trong các vaults chứa bằng ETH – đặc biệt là vault yvCurve-stETH. Hơn $670M (170K ETH) đã được thêm vào vault stETH trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Tăng 6 lần trong 30 ngày.
Phá vỡ TVL trên các top vault V2 (thu về hơn $100M trong TVL, chiếm hơn 76% TVL V2), xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn gần đây là rõ ràng. USDC TVL đã giảm 9% trong 90 ngày qua. DAI đã tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, ETH và stETH TVL lần lượt tăng hơn 118% và 109% trong cùng một khung thời gian.
 
Vì vậy, chúng tôi đã có nó. Hai giai đoạn tăng trưởng khác biệt cho các vaults của Yearn V2 với các điều khiển cơ bản khác nhau – Giai đoạn 1 bị ảnh hưởng nặng nề bởi stablecoin deposits trong khi Giai đoạn 2 chỉ có ETH và stETH thúc đẩy. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt về nguồn tăng trưởng, cả hai giai đoạn đều có chung một yếu tố đặc biệt – độ tăng trưởng rõ rệt.
 
Stablecoin deposits đã tăng gần như thẳng đứng trong suốt tháng 4. stETH và ETH đã hoạt động tương tự kể từ giữa tháng 9. Với những động lực tăng trưởng nhanh và tập trung như vậy, một câu hỏi khác được đặt ra – có nhiều người gửi tiền mới đến hay đây là kết quả của một số ít người gửi tiền lớn?
Để hiểu sự phân bổ tài sản trong các top V2 vaults, nhiều nhóm depositors khác nhau được chia thành các nhóm theo số lượng TVL được gửi từ địa chỉ duy nhất. Ví dụ: depositors đóng góp từ $1 đến $100k là một nhóm, từ $100k đến $500k là một nhóm khác, $500k đến $1M v…v. Làm như vậy cho thấy mối quan hệ khác biệt giữa các kiểu depositors mà Yearn có trong vault V2 của mình: sự tập trung tài sản.
 
Mặc dù có hơn 6.220 depositors đang hoạt động trong các top V2 vaults, $2.0B hoặc 76% TVL trong top V2 vaults đến từ 30 địa chỉ depositing trên $10M. $10M được gửi từ một địa chỉ duy nhất không phải là tiền của neighbor-nextdoor, mà là protocol money.
$1.5B hoặc 57% của tất cả TVL trong top 7 V2 Vaults đến từ việc 18 tích hợp giao thức đối tác đã xác định. Các đối tác giao thức bên ngoài đang hướng TVL quan trọng đến các vaults của Yearn để sử dụng lại sản lượng đã tạo như một thành phần thiết kế trong giao thức của họ.
 
Alchemix là depositor Yearn lớn nhất đóng góp gần $600M trong TVL trên các vaults yvDAI và yvWETH. Một mình nó đóng góp hơn 76% TVL DAI và 44% TVL năm đó. Giao thức Alchemix nhận các khoản tiền ký quỹ được ký gửi rất nhiều vào các vaults chứa lợi tức của Yearn. Lợi tức được tạo ra trên tài sản thế chấp này sẽ tự động được áp dụng làm khoản thanh toán cho khoản nợ cho vay chưa thanh toán của người dùng trong Alchemix.
 
Sushi’s BentoBox là contributor giao thức lớn thứ hai với hơn $583M được gửi trên các vaults yvUSDC, yvUSDT, yvWETH và yvCurve-stETH. BentoBox là một giao thức dưới Sushi umbrella hoạt động như một giao thức base-layer để các giao thức khác xây dựng trên đó. Tính năng chính của nó là phân bổ các khoản tiền gửi nhàn rỗi theo các chiến lược mang lại lợi nhuận – một trong số đó là Yearn Vaults. BentoBox là depositor lớn nhất trong vaults yvUSDC, đóng góp một phần ba TVL yvWETH và gần một nửa trong số $674M TVL trong yvCurve-stETH. Các khoản tiền gửi ETH và stETH là đáng chú ý nhất vì chúng có thể được liên kết phần lớn với một giao thức meteoric xây dựng trên ứng dụng BentoBox Kashi – Abracadabra. Cả yvWETH và yvSTETH đều là hai trong ba tài sản thế chấp hàng đầu được sử dụng ở Abracadabra để hỗ trợ cho stablecoin của nó, MIM.
 
Trên thực tế, Abracadabra (thông qua Sushi’s BentoBox) và Alchemix đóng vai trò quan trọng trong hai giai đoạn tăng trưởng đã được xác định trước đó. Alchemix, lần đầu ra mắt vào tháng 3 với DAI vault, chịu trách nhiệm phần lớn cho việc mở rộng quy mô lớn của DAI trong Yearn trong giai đoạn tăng trưởng đầu tiên. Abracadabra đã tăng TVL của mình lên gấp 5 lần từ giữa tháng 9 và là yếu tố thúc đẩy cho giai đoạn thứ hai của sự tăng trưởng của Yearn, phần lớn được tạo thành từ các khoản tiền gửi mới của stETH và ETH.
 
Một mối liên kết khác giữa hai giao thức này là sự liên kết của chúng với bài DeFi 2.0. Điều quan trọng là phải hiểu cơ chế thúc đẩy câu chuyện này để hiểu cách Yearn đang gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn hệ sinh thái.
Ngoài các tính năng giá trị được kiểm soát bởi giao thức (protocol controlled value – PCV), các giao thức thường được liên kết với bài viết DeFi 2.0 phần lớn sử dụng các Yearn’s yield-bearing vault tokens (yvTokens) như một khía cạnh thiết kế để làm cho các quy trình hiện có hiệu quả hơn. Abracadabra sử dụng tài sản mang lại lợi nhuận để hỗ trợ các vị thế nợ được thế chấp. Alchemix sử dụng lợi suất năm để tự hoàn trả các khoản vay. Frax sử dụng lợi nhuận Yearn để thế chấp cho stablecoin của mình. Ribbon sử dụng Yearn yvUSDC làm tài sản thế chấp để bán các chiến lược quyền chọn có cấu trúc.
 
Yearn đã phát triển một cách hiệu quả từ việc trở thành yield aggregator của mọi người và chuyển sang vai trò là yield partner chi phối cho các giao thức khác. Người ta có thể tranh luận rằng Yearn đã tìm thấy phần lớn sự tăng trưởng và phù hợp với thị trường sản phẩm của nó là một giao thức Yield-as-a-Service (B2B), chứ không phải như một giao thức người dùng cuối (end-user protocol – B2C).
 
Điều này không hoàn toàn không có thiết kế. Trở lại vào tháng 3, trước giai đoạn tăng trưởng đầu tiên, Yearn đã công bố partnership program của Yearn trong đó các đối tác giao thức góp vốn vào vaults của Yearn có thể kiếm lại một nửa doanh thu được tạo ra (sau khi chiến lược gia 50% doanh thu).
 
Thành công với partnership program phụ thuộc vào cách định vị của Yearn trong hệ sinh thái. Yearn có thể cung cấp một điểm tích hợp duy nhất, đáng tin cậy cho các giao thức khác để mang lại lợi nhuận để thời gian không bị lãng phí và rủi ro tích hợp không được đưa ra khi tự quản lý và duy trì các chiến lược. Nó phục vụ như một giao thức phân bổ vốn hoàn toàn theo ý của người dùng và các giao thức như nhau. Tuy nhiên, Yearn khác nhau về mức độ giá trị cung cấp cho hai bên sẽ khác nhau, được thể hiện trong các nguồn của số liệu tăng trưởng của Yearn. Đối với người dùng, Yearn và lợi nhuận của nó là mục tiêu cuối cùng. Đối với các giao thức, lợi nhuận là một phương tiện để kết thúc, một công cụ được sử dụng để tạo ra một sản phẩm mới – thứ tạo ra giá trị và hiệu quả bổ sung.

Giai đoạn tiếp theo

Nơi Yearn phát triển từ đây phần lớn phụ thuộc vào V3 UI, chiến lược multi-chain và khả năng bảo vệ vị trí của nó.
 
V3 UI của Yearn gần đây đã được ra mắt dưới dạng bản beta vào tháng 9 và giới thiệu một số thay đổi chính tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng, khả năng mở rộng, áp dụng multi-chain và tích hợp B2B. Phần lớn các bản cập nhật trong V3 UI dựa trên kiến ​​trúc back-end của nó. SDK mới được giới thiệu giúp đơn giản hóa việc tổng hợp dữ liệu của dữ liệu on-chain và off-chain trong Yearn. Nó đơn giản hóa quá trình tích hợp không chỉ cho Yearn mà còn cho các đối tác của nó.
 
Multichain là một lợi  lớn của kiến ​​trúc V3 UI mới. Bây giờ khả thi về mặt kiến ​​trúc ở phía sau, Yearn đã có thể thông báo vào đầu tháng 10 rằng nó sẽ được triển khai trên Fantom, sau đó là nhiều chains EVM khác (miễn là họ có nguồn lợi nhuận an toàn, đáng tin cậy).
 
Cho đến nay, Yearn đã có thể bảo vệ vị trí của mình trong DeFi với tư cách là công ty thống trị yield aggregator. Điều này được chứng minh bằng khả năng industry-leading 2/20 hàng đầu trong ngành đã tạo ra doanh thu giao thức DeFi lớn thứ tư trong 180 ngày qua mà không có bất kỳ ưu đãi thanh khoản nào.
 
Duy trì vị trí thống trị của Ethereum trong khi mở rộng sang các vị trí hàng đầu trên khắp các hệ sinh thái với các nguồn lợi nhuận tiềm năng mới, các đối tác giao thức mới và các đối thủ cạnh tranh mới sẽ là câu hỏi tiếp theo cần giải quyết cho giao thức.