/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Xu hướng tăng mạnh của Bitcoin Transfer Volumes trong sự thống trị của các nhà đầu tư chức - HiddenGem Team

Xu hướng tăng mạnh của Bitcoin Transfer Volumes trong sự thống trị của các nhà đầu tư chức

Insights

Xu hướng tăng mạnh của Bitcoin Transfer Volumes trong sự thống trị của các nhà đầu tư chức

Insights

Xu hướng tăng mạnh của Bitcoin Transfer Volumes trong sự thống trị của các nhà đầu tư chức

Insights

Các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục thể hiện sự thống trị của họ trên thị trường Bitcoin.

Theo nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến, Glassnode, 65% khối lượng chuyển giao của các giao dịch gần đây trên thị trường vượt quá mức 1 triệu đô la, thể hiện rằng các nhà đầu tư tổ chức chủ yếu phải chịu trách nhiệm về những thay đổi hiện tại trong cấu trúc của người nắm giữ Bitcoin và những thay đổi giá tiềm năng trong những tuần tiếp theo.

Sự thống trị ngày càng tăng của các tổ chức trên thị trường lần đầu tiên được thiết lập vào tháng 10 năm 2020, khi giá Bitcoin vẫn ở mức 10.000 USD – 11.000 USD. Sự tăng trưởng giá Bitcoin nhanh chóng sau đó trong thời gian cuối năm 2020 – 2021 cũng có thể phần lớn là do sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm và tham gia của các nhà đầu tư đối với giao dịch Bitcoin. Làn sóng quan tâm mới của các nhà đầu tư cũng có thể ám chỉ đến tiềm năng tích lũy tiền điện tử với khả năng tăng trưởng Bitcoin hơn nữa.

Đồng thời, nhiều yếu tố khác, bao gồm các hạn chế quy định do các chính phủ khác nhau đưa ra, cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về Bitcoin và mức độ sẵn sàng đầu tư của các nhà đầu tư khác vào tiền điện tử chính trong bối cảnh điều chỉnh hiện tại. Những điều tương tự khác, sự hiện diện nhiều hơn của các nhà đầu tư tổ chức lớn trên thị trường sẽ góp phần làm giảm sự biến động của Bitcoin với sự thay đổi giá của nó trở nên phù hợp hơn với tỷ lệ tăng giá dài hạn của tiền điện tử về mặt tiền pháp định.

Các giao dịch trên 10 triệu đô la chiếm khoảng 40% khối lượng chuyển nhượng trên thị trường và xu hướng cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư lớn cũng tích cực. Do đó, cấu trúc của người nắm giữ và giao dịch Bitcoin có thể thay đổi với sự công nhận ngày càng tăng của Bitcoin là một trong những tài sản chiến lược chính bởi số lượng ngày càng tăng các nhà đầu tư từ các lĩnh vực khác nhau.

Tuy nhiên, khung thời gian cụ thể và sự thay đổi giá trên thị trường vẫn chưa rõ ràng do sự tham gia của các yếu tố cơ bản và quy định khác nhau. Các nhà đầu tư tổ chức có thể nhạy cảm với chính sách tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang thực hiện vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các nguồn vốn thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Lãi suất tăng có thể tạo ra thêm mối lo ngại cho các nhà đầu tư tiền điện tử, mặc dù chiến lược dài hạn của họ liên quan đến việc tích lũy Bitcoin trong thời gian thị trường điều chỉnh có thể tiếp tục tồn tại.

Nếu sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược vẫn tiếp tục trong những tháng tiếp theo, thì việc điều chỉnh thị trường tiền điện tử hiện tại có thể được hoàn thành thành công. Dự trữ tích lũy của các nhà đầu tư tổ chức, ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn và lập kế hoạch, có thể tạo cơ sở cho tốc độ tăng trưởng ngành tiền điện tử thậm chí cao hơn trong tương lai.