/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Weekly Update 2021-11-19 - HiddenGem Team

Weekly Update 2021-11-19

Uncategorized

Weekly Update 2021-11-19

Uncategorized

Weekly Update 2021-11-19

Uncategorized

Đối với bản cập nhật hôm nay, chúng tôi đã công bố những điểm nổi bật về tiến độ sau đây được thực hiện trong tuần này:

  • Tuần này đã chứng kiến IDO cuối cùng của Initial Dex Offering (IDO) ba giai đoạn của chúng tôi, trong đó mã thông báo AURORA đã được cung cấp trên SmartPad (Aurora), Boca Chica (NEAR) và Skyward (NEAR).
  • Ngay sau IDO, mã thông báo AURORA đã được liệt kê trên CoinMarketCap và CoinGecko.
  • Chúng tôi đã công bố một số tích hợp và khởi chạy mới, bao gồm TriSolaris, MathWallet, Wannaswap và Rose.
  • Chúng tôi đã tổ chức lại menu trang web của mình và thêm hai trang mới — một là trang Hệ sinh thái, liệt kê các dự án đang hoạt động và sắp tới trên Aurora và trang Mã thông báo, liệt kê tất cả các mã thông báo hiện được hỗ trợ trên Cầu Cầu vồng.
  • Chúng tôi đã thông báo về AMA sắp tới với Trưởng nhóm động cơ, Joshua Bouw.
  • Về cơ sở hạ tầng, NEAR đã tung ra sharding (yeah!) trong khi Aurora tăng dung lượng RPC của mình.

Và đó là tất cả update cho đến ngày hôm nay. Chúc bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời và mong được cung cấp thêm thông tin cập nhật cho bạn vào tuần tới.