/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Vốn hóa Ethereum vượt qua Bank of America và Mastercard - HiddenGem Team

Vốn hóa Ethereum vượt qua Bank of America và Mastercard

News

Vốn hóa Ethereum vượt qua Bank of America và Mastercard

News

Vốn hóa Ethereum vượt qua Bank of America và Mastercard

News

Khi giá của ETH vượt qua mốc $3.000, tổng vốn hóa thị trường của Ethereum đã tăng vọt và vượt qua một số tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, chẳng hạn như Bank of America (BoA) và Mastercard.

Giá trị vốn hóa thị trường của Ethereum là $366.13B vào thời điểm viết bài, so với giá trị thị trường của BoA là $347.51B, trong khi của Mastercard là $337.12B.

Có một ngân hàng có vốn hóa lớn hơn Ethereum. Cụ thể, JPMorgan Chase có vốn hóa thị trường là $412B vào thời điểm công bố. Ethereum là một trong những cryptocurrency lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, chỉ đứng sau Bitcoin ( BTC ), hiện có giá trị thị trường là $816.74B.

Phân tích vốn hóa thị trường Ethereum

Vốn hóa thị trường của Ethereum cũng đang đo lường những chuyển động đáng kể đi lên, khi nó đứng ở mức $331B chỉ một tuần trước (tăng 10,47%).

Ethereum đã ghi nhận một dòng tiền lớn từ các sàn giao dịch khác nhau trong những tuần qua.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.