/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Volume giao dịch Uniswap giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng - HiddenGem Team

Volume giao dịch Uniswap giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

News

Volume giao dịch Uniswap giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

News

Volume giao dịch Uniswap giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

News

Uniswap đã giảm trong tháng 2 sau khi sàn giao dịch chứng kiến ​​thanh khoản giảm 23% so với tháng 1 . Tháng 2 là một tháng khó khăn đối với các sàn DEX, chủ yếu là Uniswap. DEX đã ghi nhận volume giao dịch khoảng 54 tỷ đô la trong tháng hai năm 2022, theo BeInCrypto Research.

Con số này khá ngạc nhiên vì Uniswap là sàn DEX lớn nhất tính theo volume giao dịch hàng ngày, tổng volume của 5 DEX hàng đầu trong tháng 1 đã giảm. Volume trong tháng 2 thậm chí còn giảm thêm 28 tỷ đô la so với tháng 1, giảm 29% đáng kinh ngạc.

Volume swap Uniswap giảm từ năm 2021

Sự sụt giảm về volume trong tháng trước có thể có ảnh hưởng lớn đến Uniswap vì sự cạnh tranh với một số dự án khác. Mặc dù tổng volume của Uniswap tăng 70% kể từ tháng 2 năm 2021, đạt 32 tỷ đô la.

Uniswap đã ghi nhận mức doanh thu hàng tháng đạt mưc ATH là 85 tỷ đô la vào tháng 11 năm 2021 và gần như đạt được 84 tỷ đô la để kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Số lượng ghi nhận được vào cuối tháng 1 và tháng 2 năm 2022 thấp hơn 56% và 55% so với số lượng được ghi nhận lần lượt vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021.

Lần cuối cùng Uniswap ghi nhận volume hàng tháng dưới 60 tỷ đô la là vào tháng 9 năm 2021 khi nó giảm xuống còn khoảng 53,4 tỷ đô la. Con số từ tháng 2 năm 2022 chỉ cao hơn 2% so với giá trị được ghi nhận vào cuối quý 3 năm 2021.

Điều gì đã gây ra sự sụt giảm volume?

Số lượng giao dịch giảm chắc chắn là một yếu tố đầu tiên dẫn đến việc giảm volume. Số lượng giao dịch cho Uniswap ở volume cao nhất vào tháng 11 năm 2021 là 63.147 đô la. Con số này giảm 3% xuống 61.013 đô la vào cuối tháng 12 năm 2021. Tổng số giao dịch cho Uniswap vào cuối tháng 11 tiếp tục giảm 39% xuống 38.489 đô la.

Điều gì đã gây ra sự sụt giảm volume?

Số lượng giao dịch do yếu tố đầu tiên dẫn đến việc giảm volume. Số lượng giao dịch cho Uniswap ở volume cao nhất vào tháng 11 năm 2021 là 63.147 đô la. Con số này giảm 3% xuống 61.013 đô la vào cuối tháng 12 năm 2021. Tổng số giao dịch cho Uniswap vào cuối tháng 11 tiếp tục giảm 39% xuống 38.489 đô la. Sự sụt giảm nghiêm trọng vào tháng 2 năm 2022 khi 49% đã bị xóa khỏi tổng số giao dịch cho Uniswap, nâng tổng số lên 31.765.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.