/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Vitalik Buterin Cho Biết Các Giải Pháp Mở Rộng Layer 2 Là Tương Lai Của Ethereum - HiddenGem Team

Vitalik Buterin Cho Biết Các Giải Pháp Mở Rộng Layer 2 Là Tương Lai Của Ethereum

News

Vitalik Buterin Cho Biết Các Giải Pháp Mở Rộng Layer 2 Là Tương Lai Của Ethereum

News

Vitalik Buterin Cho Biết Các Giải Pháp Mở Rộng Layer 2 Là Tương Lai Của Ethereum

News

Vitalik Buterin nói rằng các giải pháp Layer 2 là tương lai khi nói đến việc mở rộng Ethereum.

 

Các rào cản mở rộng của Ethereum đã trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa những người đam mê DeFi và những người đề xuất ETH trong một thời gian khá dài. Trong hội nghị Tuần lễ Blockchain Thượng Hải hàng năm, Vitalik Buterin đã chia sẻ một số suy nghĩ về vấn đề này.

 

  • Vitalik tin rằng cách an toàn duy nhất để mở rộng Ethereum trong khi vẫn duy trì mức độ phi tập trung là sử dụng các giải pháp Layer 2.
  • Vitalik thừa nhận rằng có nhu cầu thật sự về việc mở rộng Ethereum trong khi cũng thừa nhận rằng các giải pháp mở rộng quy mô gốc của Ethereum thông qua sharding sẽ mất nhiều thời gian.
  • Thay vào đó Rollups, một giải pháp Layer 2 nổi tiếng và phổ biến xử lý các giao dịch ngoài chuỗi Ethereum và ghi chúng lên chuỗi, có thể cung cấp một yếu tố khả năng mở rộng quan trọng.
  • Đây không phải là lần đầu tiên Buterin nói về Rollups và những lợi ích mà chúng có thể mang lại cho hệ sinh thái.
  • Theo báo cáo của CryptoPotato , Vitalik cũng đã nói như vậy trên Tim Ferris Podcast vào tháng 3, thậm chí còn tuyên bố rằng Ethereum có thể mở rộng quy mô gấp 100 lần trong vài tháng bằng cách sử dụng Rollups.

 

Nguồn: cryptopotato