/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ukraine cấm mua Crypto bằng đồng nội tệ Hryvnia - HiddenGem Team

Ukraine cấm mua Crypto bằng đồng nội tệ Hryvnia

News

Ukraine cấm mua Crypto bằng đồng nội tệ Hryvnia

News

Ukraine cấm mua Crypto bằng đồng nội tệ Hryvnia

News

Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã nêu rõ những hạn chế đối với các giao dịch xuyên biên giới để tránh dòng tiền chảy ra khỏi đất nước một cách không hiệu quả trong điều kiện thiết quân luật.

Vào ngày 21 tháng 4, Ngân hàng Quốc gia đã công bố biện pháp này, có nghĩa là mọi người sẽ chỉ được phép mua các tài sản được chuyển đổi ngay lập tức (quy đổi) thành tiền mặt và được liên kết với các giao dịch bán tiền mặt, chỉ sử dụng ngoại tệ của họ, tối đa tối đa 100.000 UAH mỗi tháng (khoảng $ 3.300).

Hạn mức tương ứng cũng được áp dụng cho các giao dịch ngang hàng xuyên biên giới với các giao dịch không dùng tiền mặt được thực hiện bằng thẻ thanh toán cấp cho tài khoản mở bằng ngoại tệ.

Theo ngân hàng trung ương, các giao dịch tiền mặt gần như bao gồm, trong số những thứ khác, bổ sung ví điện tử, mở tài khoản môi giới hoặc FX, thanh toán séc du lịch, mua crypto, v…v.

Đáng chú ý, vào tháng 2, sau khi chiến tranh bùng nổ, Finbold đã báo cáo khối lượng Hryvnia của Ukraine trên thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục.

Tại sao hạn chế với Hryvnia?

Theo Ngân hàng, những sửa đổi cần thiết sẽ góp phần cải thiện tình hình trên thị trường ngoại tệ, là điều kiện cơ bản để gỡ bỏ các hạn chế trong tương lai cũng như giảm áp lực lên dự trữ quốc tế của Ukraine.

Hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường ngoại tệ hầu hết được cân đối từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, một lượng đáng kể các ngân hàng mua ngoại tệ để thanh toán các giao dịch với hệ thống thanh toán quốc tế, mặt khác, gây thêm áp lực đi xuống cho thị trường ngoại hối. 

Vì hai lý do, Ngân hàng Quốc gia đang ở trong một tình huống không thoải mái. Một mặt, nhu cầu định cư với hệ thống thanh toán nước ngoài bắt nguồn từ việc công dân Ukraine sử dụng thẻ do các ngân hàng Ukraine phát hành để mua hàng hóa và dịch vụ ở nước ngoài. Điều quan trọng đối với hàng triệu cá nhân buộc phải chuyển ra nước ngoài tạm thời. 

Tuy nhiên, thẻ thanh toán cũng được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch bán tiền mặt, phần lớn là để tránh các hạn chế hiện có của Ngân hàng Quốc gia, chẳng hạn như đầu tư ra nước ngoài, vốn là bất hợp pháp theo lệnh thiết quân luật. Theo nghĩa này, các giao dịch liên quan thể hiện dòng vốn lãng phí.

Do đó, Ngân hàng Quốc gia đã hạn chế các hoạt động đó.