/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Twitter phi tập trung - HiddenGem Team

Twitter phi tập trung

News, Uncategorized

Twitter phi tập trung

News, Uncategorized

Twitter phi tập trung

News, Uncategorized


Người đứng đầu sáng kiến ​​truyền thông xã hội phi tập trung Bluesky của Twitter

Mất hơn một năm rưỡi, nhưng dự án Bluesky của Twitter gia tăng tính phi tập trung và văn minh hóa mạng xã hội cuối cùng đã có người dẫn đầu.

Jay Graber, một người sáng lập sự kiện xã hội và nhà phát triển tiền điện tử, đã tweet tin tức này vào ngày 16 tháng 8, nói rằng bước tiếp theo của họ sẽ là thuê một nhóm để bắt đầu làm việc với dự án.

Graber cho biết họ đã làm việc với một nhóm nhỏ gồm “các nhà tư tưởng và nhà xây dựng từ hệ sinh thái xã hội phi tập trung” trong năm qua. Nhóm đó đã xuất bản một đánh giá công nghệ về lĩnh vực này vào tháng Giêng.

“My next step will be hiring for the bluesky team…” Graber đã tweet, chỉ ra các cơ hội cho một nhà phát triển giao thức và nhà phát triển web trên blueskyweb.org. “Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ tiến trình của mình trong suốt quá trình,” họ nói thêm.