/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Trung Quốc thí điểm phát triển Blockchain trên toàn quốc - HiddenGem Team

Trung Quốc thí điểm phát triển Blockchain trên toàn quốc

News

Trung Quốc thí điểm phát triển Blockchain trên toàn quốc

News

Trung Quốc thí điểm phát triển Blockchain trên toàn quốc

News

Một số lĩnh vực chính của blockchain bao gồm sản xuất, năng lượng, chia sẻ dữ liệu chính phủ và dịch vụ, thực thi pháp luật, thuế, xét xử tội phạm, thanh tra và tài chính xuyên biên giới.

Cơ quan Quản lý mạng Trung Quốc (CAC) đã thông báo về việc bắt đầu nỗ lực nội bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển và đổi mới blockchain trên 15 khu vực.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích triển khai quy mô lớn công nghệ blockchain trên các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Trung Quốc.

CAC, cùng với các cơ quan chính phủ khác, đã chỉ đạo các cơ quan quản lý “thúc đẩy bố trí chuyên sâu và cân bằng của cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain trong khu vực, hình thành khả năng hỗ trợ trao đổi dữ liệu cross-chain sản xuất quy mô lớn và thúc đẩy sự hình thành một hệ sinh thái ngành công nghiệp blockchain hợp tác đa bên. ”

Các lĩnh vực chính của blockchain bao gồm sản xuất, năng lượng, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ của chính phủ, thực thi pháp luật, thuế, xét xử tội phạm, thanh tra, bản quyền, các vấn đề dân sự, xã hội con người, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tài trợ thương mại, quản lý kiểm soát rủi ro, thị trường chứng khoán và chéo – tài chính đặt hàng.

Thông tư cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các bộ phận quản lý trong việc phối hợp thúc đẩy và thúc đẩy các dự án thí điểm “và phát huy hết vai trò của blockchain trong việc thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả hợp tác và xây dựng hệ thống.”

Mặc dù có lập trường mạnh mẽ chống lại việc áp dụng tiền điện tử, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến các hệ sinh thái liên quan bao gồm blockchain và NFT.

Gần đây nhất, Mạng Dịch vụ dựa trên Blockchain, một dự án blockchain do chính phủ hậu thuẫn ở Trung Quốc, được cho là đang làm việc trên cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc xây dựng các nền tảng và ứng dụng tập trung vào NFT.

Như báo cáo, dự án nhằm hỗ trợ triển khai các nền tảng có khả năng giao dịch NFT thông qua tiền tệ fiat.