/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Trái phiếu Mỹ giảm 30% từ mức cao nhất mọi thời đại - HiddenGem Team

Trái phiếu Mỹ giảm 30% từ mức cao nhất mọi thời đại

News

Trái phiếu Mỹ giảm 30% từ mức cao nhất mọi thời đại

News

Trái phiếu Mỹ giảm 30% từ mức cao nhất mọi thời đại

News

Sự sụt giảm trái phiếu không ít hơn quá nhiều so với sự sụt giảm của Bitcoin từ mức ATH.

LỢI TỨC KHO BẠC KỲ HẠN 30 NĂM CỦA HOA KỲ ĐẠT 3%

Gần đây lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ đạt hơn 3% do thị trường trái phiếu kho bạc các kỳ hạn và thị trường tín dụng rộng lớn tiếp tục bán tháo.

Lợi tức 12 giờ đối với các trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Sự gia tăng lợi suất đã dẫn đến sự biến động của thị trường trái phiếu cao hơn nhiều và các nhà đầu tư phải chịu thiệt hại đáng kể. Quỹ ETF trái phiếu kho bạc 20 năm của iShares theo dõi chỉ số về thời gian đáo hạn dài, hiện giảm hơn 30% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7 năm 2020. Lần giảm giá mới nhất là mức giảm nhanh nhất theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày thay đổi kể từ tháng 5 năm 2009.

Đối với bối cảnh Bitcoin chỉ giảm khoảng 39% so với mức cao nhất mọi thời đại. Rất nhiều đối với các Kho bạc Hoa Kỳ lâu đời cung cấp mức độ biến động thấp, hiệu suất bảo hiểm rủi ro danh mục đầu tư và lãi suất “phi rủi ro”.

Mức giảm của ETF trái phiếu kho bạc iShares là khoảng 30%
Mức giảm của Bitcoin từ mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 39%

Điều quan trọng là phải ghi nhớ triển vọng dài hạn của hệ thống kinh tế toàn cầu khi đánh giá hoạt động của Bitcoin và chứng khoán nợ. Do thực tế của gánh nặng nợ trong lịch sử đã làm tồi tệ hơn sau các cuộc đóng cửa kinh tế COVID-19, tiếp theo là các biện pháp kích thích lịch sử sau đó nợ như một loại tài sản hứa hẹn không có rủi ro hoàn vốn.

Nợ không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay mà trong nền kinh tế toàn cầu nó làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống tài chính như một loại tài sản có tính thanh khoản (lớn nhất tại thời điểm đó). Bởi vì thực tế của khoản tín dụng trị giá khoảng $100.000B hứa hẹn rủi ro không sinh lại (không bao giờ nghĩ đến các tài sản được định giá theo tỷ giá thực âm trong lịch sử như: cổ phiếu, bất động sản…).

“Lý thuyết đáp ứng thực tế với sự ra đời của mạng Bitcoin vào năm 2009. Giờ đây, khi toàn bộ thế giới đầu tư đang làm việc để tìm ra cách vượt qua chế độ lạm phát lịch sử mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay, thì Bitcoin đứng vững, tiếp tục có vẻ rẻ đáng kể so với định giá thị trường của mọi tài sản khác trên thế giới”.