/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Total Value Staked Terra đạt $30B vượt qua Ethereum - HiddenGem Team

Total Value Staked Terra đạt $30B vượt qua Ethereum

News

Total Value Staked Terra đạt $30B vượt qua Ethereum

News

Total Value Staked Terra đạt $30B vượt qua Ethereum

News

Dollar value của tất cả crypto được stake trong hệ sinh thái Terra (LUNA) hiện cao hơn so với đối thủ Ethereum (ETH).

Giá LUNA tăng vọt đã khiến tổng giá trị của LUNA stake lên $ 30,207,957,209 tại thời điểm viết bài, theo số liệu mới từ Staking Rewards.

Con số so với tổng giá trị $28,176,086,261 được stake cho Ethereum 2.0.

Việc staking cho phép các nhà đầu tư crypto khóa token của họ và đóng vai trò bảo mật mạng để đổi lấy phần thưởng.

Khoảng 41% trong tổng số LUNA đủ điều kiện hiện đã được stake với 7.92% ETH đủ điều kiện được stake bởi những crypto holders.

Các stakers hiện tại kiếm được khoảng 6.8% lợi nhuận hàng năm bằng cách stake LUNA của họ , so với 4.8% đối với ETH.

Giá của LUNA đã tăng vọt trong tuần trước, tăng từ mức thấp $52.20 lên $92.58 tại thời điểm viết bài – tăng 77%.

ETH đã tăng từ mức thấp $2.336 lên $ 2.967, tăng 27%.