/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Top các NFT khối lượng giao dịch đạt ATH trên BSC - HiddenGem Team

Top các NFT khối lượng giao dịch đạt ATH trên BSC

News

Top các NFT khối lượng giao dịch đạt ATH trên BSC

News

Top các NFT khối lượng giao dịch đạt ATH trên BSC

News

Mặc dù tổng khối lượng bán ra của một số NFT giảm, điều này gây bất lợi cho số lượng giao dịch của một số blockchain, Binance Smart Chain vẫn tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng vọt về khối lượng bán NFT kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Binance Smart Chain đã là một phần không thể thiếu của tài chính phi tập trung (DeFi) và không gian NFT kể từ khi nó được ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Chuỗi đã tăng khoảng 1.180% doanh số bán NFT kể từ cuối tháng 1 năm 2022.

Vào tháng 1, tổng doanh số bán NFT là khoảng $ 94,325. Con số này tăng 1.109% để kết thúc tháng 2 ở mức xấp xỉ 1,14 triệu đô la.

Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, doanh số bán NFT trên BSC đã tăng lên xấp xỉ 1,21 triệu đô la

Binance Smart Chain (BSC) là một giao thức blockchain được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 để cạnh tranh với Ethereum về sự thống trị trong không gian DeFi.

Binance Smart Chain có một hệ sinh thái khổng lồ bao gồm các nền tảng Lending/Borrowing, AMM/DEX, Stablecoin, Wallet và NFT.

Điều gì đã góp phần làm tăng khối lượng giao dịch của NFT trên BSC

Một số NFT Marketplace đã có những đóng góp to lớn vào việc cải thiện khối lượng giao dịch NFT của BSC. Các marketplace này bao gồm Mobox, NFTrade, AirNFTs và Treasureland.

Đã đề cập ở trên là bốn NFT Marketplace có doanh số bán hàng nhiều nhất trên BSC. Trong số đó, 10 NFT Collection hàng đầu theo doanh số là từ Mobox. Mobox, một phần của MOMOverse là một nền tảng trò chơi sử dụng NFT để tham gia yield farming và tạo ra một free-to-play-to-earn ecosystem.

Đây là mức tăng đột biến 53% trong tổng số người mua ghi nhận vào tháng 2 năm 2022, đạt 1.163.

Mặc dù tháng 3 vẫn đang diễn ra, khối lượng bán hàng ngày của NFT trên Chuỗi thông minh Binance tiếp tục vượt qua 50.000 đô la.

Ảnh hưởng của mốc NFT đối với BNB

Thật không may, sự thành công của khối lượng bán BSC NFTs vào năm 2022 vẫn chưa đủ để thúc đẩy giá của token gốc của toàn bộ hệ sinh thái Binance, Binance Coin (BNB). BNB vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, ở mức 512 đô la và đạt mức cao nhất năm 2022 là 533 đô la vào ngày 2 tháng 1.

Vào thời điểm hiện tại, BNB đang giao dịch trong khu vực $ 400, giảm 25% so với mức cao hàng năm và đã được giao dịch trong khoảng $ 325 đến $ 419 trong 30 ngày qua.