/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Top 10 dự án chiến thắng BSC MVB III - HiddenGem Team

Top 10 dự án chiến thắng BSC MVB III

News

Top 10 dự án chiến thắng BSC MVB III

News

Top 10 dự án chiến thắng BSC MVB III

News

HOT NEWS: LỘ DIỆN 10 CÁI TÊN CUỐI CÙNG DÀNH CHIẾN THẮNG CUỘC THI BINANCE SMART CHAIN MVB III ????????

???? Metaverse: 

Radio Caca 

???? GameFi + NFT: 

Thetan Arena 

– Zoo Crypto World

???? DeFi:

Gelato

– MCDEX

– Deri Protocol

– Qubit Finance 

???? Infrastructure:

Biconomy

DeBank

– Venly

Vậy là sau khoảng 4 tháng, cuộc thi BSC MVB III đã chính thức đi đến hồi kết với 10 cái tên chất lượng nhất được chọn từ 40 dự án đã dành chiến thắng trong các cuộc thi tháng (8,9,10). 

Do Tranchess và Binary X đã xuất hiện trên Binance nên sẽ không có trong danh sách chiến thắng cuối cùng này. 

Anh em có thấy toàn là những cái tên quen thuộc không? ????????

Nguồn: HC Research