/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tổng quan Ethereum Q1 2022 - HiddenGem Team

Tổng quan Ethereum Q1 2022

Ecosystem

Tổng quan Ethereum Q1 2022

Ecosystem

Tổng quan Ethereum Q1 2022

Ecosystem

Kết quả chính

Những số liệu trong bài viết này sẽ so sánh hiệu suất trong Q1/2021 với Q1/2022 của Ethereum.

Ethereum Protocol

Doanh thu mạng ETH (Tổng doanh thu) và Fee Burns (Doanh thu từ giao thức)

Doanh thu mạng tăng 46% từ  $1.6B lên $2.4B. Điều này đo lường giá trị của phí giao dịch, được trả bằng ETH bởi người dùng mạng. $2.1B trong doanh thu này (87%) đã bị loại bỏ khỏi circulating supply ETH thông qua cơ chế burning được thực hiện thông qua EIP-1559, hoạt động vào tháng 8 năm 2021.

Tăng trưởng Ether Supply

Tỷ lệ lạm phát ETH giảm 54% từ 1.10% xuống 0.51% trong Q1. Số liệu này theo dõi sự thay đổi ròng trong ETH supply. ETH mới được phát hành thông qua block rewards, được trả cho những miners như một phần thưởng để xác nhận các giao dịch mạng và được burn thông qua EIP-1559 nói trên.

Ethereum Daily Active Addresses

Mức trung bình của các địa chỉ đang hoạt động hàng ngày tăng 4% từ 507,662 lên 529,018. Điều này theo dõi số lượng địa chỉ trung bình đã tương tác với mạng mỗi ngày trong suốt quý.

Lượng tích lũy của ETH ETH Stake

ETH Staked tăng 111% từ 5.2M lên 10.9M. Điều này đại diện cho số lượng ETH được stake trên Beacon Chain trước khi Ethereum chuyển đổi từ việc sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-Of-Work (PoW) sang Proof-Of-Stake (PoS). Khoảng 9.2% tổng ETH supply được stake với dự đoán về “The Merge”.

Hệ sinh thái DeFi

Ethereum DeFi TVL 

DeFi TVL tăng 82% từ $49.1B lên $89.5B. Điều này đo lường giá trị của tài sản được gửi vào các giao thức DeFi dựa trên Ethereum, ví dụ như các sàn DEX, money markets và options vaults.

Stablecoin Circulating Supply tăng 188% từ $42.3B lên $122.1B. Điều này đo lường giá trị của cả stablecoin tập trung và phi tập trung được phát hành trên chính ETH hoặc là bridge với Ethereum. Các stablecoin được đưa vào tính toán là USDC, USDT, DAI, FEI, FRAX, MIM, UST, LUSD, HUSD, PAX, TUSD, sUSD và BUSD.

Biểu đồ trên bao gồm các stablecoin trên tất cả các chains, không chỉ Ethereum vì dữ liệu cho số liệu này phải được lấy từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, dữ liệ này vẫn đại diện cho sự tăng trưởng của ngành.

Spot DEX volumes tăng 667% từ $513.4B lên $3.9T và Perpetuals DEX volumes tăng 2704% từ $7.4B lên $209.1B. Dữ liệu này theo dõi trading volumes trên các sàn giao dịch spot phi tập trung hoạt động trên Ethereum mainnet và các sàn giao dịch perpetual futures hoạt động trên Ethereum Layer-2, tương ứng.

Biểu đồ bao gồm GMX, đã được bao gồm trong tính toán Perpetuals DEX Volume.

Hệ sinh thái NFT

NFT Marketplace Volumes 

Marketplace Volumes tăng 19.290% từ $606.3M lên $116.4B. Điều này theo dõi trading volume trên hai NFT marketplaces lớn nhất là OpenSea và LooksRare. Đã có 226.176 unique wallets để mua hoặc bán NFT trong quý.

Tổng số ví tích lũy nắm giữ NFT

Số lượng Unique Wallets Holding NFT tăng 306% từ 981.315 lên 3.98M. Điều này đo lường số lượng địa chỉ ví tại một thời điểm có ERC-721 token, token standard được sử dụng để phát hành NFT.

Floor Price của BAYC và CryptoPunks

Floor Price của CryptoPunks tăng 513% từ 17.42 ETH lên 106.87 ETH. Điều này theo dõi mức giá thấp nhất một CryptoPunk được bán gần đây nhất. Trong khi ra mắt vào Q2/2021, floor price của Bored Ape Yacht Club (BAYC), bộ sưu tập profile-picture NFT đắt nhất đã kết thúc quý ở mức 108.93 ETH, trị giá ~$351.000 dựa trên giá tại thời điểm đó.

Hệ sinh thái Layer 2

Total Value Locked trên Layer-2

Layer-2 TVL tăng 964% từ $686.9M lên $7.3B. Điều này đo lường TVL trong các giải pháp mở rộng Ethereum L2, ví dụ như như optimistic rollups, zero-knowledge rollups và validiums. Tại thời điểm viết bài, hơn $23B tài sản, bao gồm $4.2B ETH, đã được bridge từ Ethereum sang các L2 này và các L1 blockchains khác.

Optimism Monthly Active Addresses

Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng dựa trên Optimism là 31.100, trong khi tổng số địa chỉ duy nhất tích lũy cho Arbitrum đạt 483.077. Điều này đo lường số lượng địa chỉ trung bình đã giao dịch trên Optimism, một optimistic rollup, mỗi tháng trong quý cũng như tổng số địa chỉ duy nhất trên Arbitrum, một optimistic rollup khác. Do cả hai mạng ra mắt vào Q3 năm 2021 và cả hai mạng đều có dữ liệu sẵn có hạn chế, vì vậy không thể so sánh giữa các năm.

Doanh thu mạng hàng ngày của Arbitrum

Doanh thu mạng Arbitrum là $9.4M, trong khi Optimism tạo ra $5.7M doanh thu mạng. Điều này đo lường các khoản phí mà người dùng trả bằng ETH để giao dịch trên các optimistic rollups Arbitrum và Optimism tương ứng.

Điểm nổi bật của hệ sinh thái

Stablecoin, Curve Wars và Bribes Oh My

Có rất nhiều sự phát triển của Ethereum trong suốt Q1, quan trọng là sự gia tăng liên tục của stablecoin. Như đã đề cập ở trên, stablecoin đã chứng kiến ​​circulating supply trên Ethereum tăng hơn 188% so với cùng kỳ lên $122B+. Đặc biệt, các algorithmic stablecoins như FRAX và UST đã có mức tăng trưởng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác. Sự tăng trưởng này cho thấy bất chấp sự suy yếu của thị trường, dòng vốn có thể đã không thoát ra khỏi Ethereum economy.

Tỷ lệ tăng trưởng trong 6 tháng của Stablecoin

Một trong những tác động bậc hai đáng chú ý hơn từ sự bùng nổ trong lĩnh vực stablecoin là sự tiến triển liên tục của “The Curve Wars”. Đây là cuộc chiến giữa các DAO chủ yếu là stablecoin để xây dựng tính thanh khoản trên Curve, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất của DeFi theo TVL. Q1 đã chứng kiến ​​“conflict” này diễn ra trọng tâm với việc các DAO tăng lượng nắm giữ CVX, native token của Convex Finance, giao thức kiểm soát nhiều nguồn cung CRV, token trị của Curve, lên hơn 73%.

DAO Holdings của CVX

Để cùng với việc mua vào, các DAO đã trả hơn $89.2M bribes cho những CVX holders, những người đã lock tokens để đảm bảo phiếu bầu trong việc hướng emissions CRV đến các pools khác nhau trên sàn giao dịch. Với lợi suất hàng năm từ các khoản CVX bribes là 40%, Q1 củng cố quan điểm những khoản thanh toán này có thể là một nguồn dòng tiền đáng kể cho những holders các tokens quản trị quan trọng về mặt chiến lược. Hơn nữa, Q1 đã chứng kiến ​​nhiều giao thức, ví dụ như Ribbon Finance, Balancer, Yearn và nhiều dự án khác, đề xuất hoặc triển khai chuyển đổi sang mô hình vote-escrowed token với hy vọng nhân rộng thành công của Curve.

$ Giá trị bribes trả cho CVX holders và earnings per CVX – Nguồn: Llama Airforce

Có một số bản phát hành giao thức nên quan tâm trong quý này:

  • Alchemix V2 là phiên bản thứ hai của giao thức cho vay tự trả lại (self-replaying loan) bao gồm hỗ trợ cho rất nhiều tài sản thế chấp mới và các chiến lược tạo lợi nhuận
  • Aave V3 là phiên bản thứ ba của multi-chain money market đi kèm với các tính năng lending riêng biệt mới
  • Syndicate Protocol cho phép thành lập các on-chain investment clubs

NFT LOOKS

Theo đà tăng trưởng bùng nổ của LooksRare trong hai quý trước, đã có một số thay đổi đáng kể trong hệ sinh thái NFT của Ethereum trong Q1. 

Doanh thu của giao thức LooksRare 

LooksRare ra mắt vào tháng 1, NFT marketplace tổng quát mới và là đối thủ cạnh tranh với OpenSea, trước đó đã thống trị gần như hoàn toàn trong lĩnh vực NFT. LooksRare, được xây dựng ở chế độ stealth, đã tiến hành cuộc tấn công gần “chí mạng” vào đối thủ của nó bằng cách airdrop native governance token – LOOKS, cho người dùng của OpenSea. Marketplace cũng cho phép LOOKS holders stake để nhận được emissions và doanh thu phí dựa trên ETH do nền tảng tạo ra. Điều này dẫn đến các cáo buộc về wash trading để kiếm được những phần thưởng, LookRare đã tạo điều kiện cho doanh thu hơn $22.1B trong quý, tạo ra doanh thu hơn $444M cho các stakers. Mặc dù mức định giá của LOOKS hiện tại thấp hơn ~79% so với mức ATH nhưng như LooksRare đã biến lĩnh vực này từ monopoly thành duopoly.

Một bước phát triển lớn khác trong Q1 là việc thành lập Yuga Labs như một công ty mạnh về hệ sinh thái NFT. Được thúc đẩy bởi sự gia tăng giá trị của ored Ape Yacht Club (BAYC), việc này trở thành nơi yêu thích của những người nổi tiếng và hiện là bộ sưu tập NFT profile-picture (PFP) có giá trị nhất tính theo floor price, Yuga đã thực hiện một số động thái quan trọng để củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực NFT đang phát triển mạnh của Ethereum economy.

Phân phối APE cho BAYC & MAYC Holders

Đầu tiên, công ty mua lại tài sản trí tuệ cho các bộ sưu tập NFT của Larva Labs, bao gồm Cryptopunks và Meebits. Sau đó, Yuga công bố phát hành Apecoin (APE) trong đó một phần token supply được phân bổ cho những BAYC holders với một số đợt airdrop hơn sáu con số.

APE, có giá hiện tại đang ở mức ATH với mức định giá đã được pha loãng hoàn toàn hơn $20B sẽ đóng vai trò như một token quản trị và tiện ích trong hệ sinh thái của công ty với các dự án metaverse khác nhau, ví dụ như Otheride, một dạng teased game. Những phát triển này đã củng cố Yuga như một thương hiệu blue-chip và đa phương tiện trong hệ sinh thái NFT rộng lớn.

L2 là 2 Hot 2 Handle

Hệ sinh thái Layer-2 đang phát triển của Ethereum tiếp tục phát triển trong Q1.

TVL locked trong Ethereum L2 tăng 964% so với cùng kỳ lên hơn $7.3B vào cuối Q1. Kết hợp lại, nhóm L2 này chiếm TVL lớn thứ năm khi được xếp hạng trong số các mạng L1 khác. Arbitrum nổi bật với tư cách là dự án dẫn đầu về giá trị trong số các L2 với TVL hơn $2.1B.

Arbitrum TVL

Nhiều ứng dụng L2 native chứng kiến ​​phần lớn động lực phát triển đến từ lĩnh vực phái sinh. Tận dụng khả năng mở rộng gia tăng mà L2 cung cấp, các ứng dụng như dYdX, Perpetual Protocol và GMX đã tự khẳng định mình là ba trong số năm sàn giao dịch perpetuals phi tập trung lớn nhất theo khối lượng và lần lượt xuất hiện trên StarkEx, Optimism và Arbitrum.

Dopex TVL 

Cùng với perpetuals, một lớp derivatives khác, options đã bắt đầu nhận thấy động lực tăng trưởng có ý nghĩa trên L2, với Dopex và Lyra là hai sàn giao dịch options phi tập trung, tương ứng với Optimism và Arbitrum. Hai ứng dụng đã kết hợp để giữ hơn $119M deposits, mỗi ứng dụng đều nằm trong số năm ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên mỗi mạng.

Lyra TVL

Các giao thức derivatives này, cùng với các dự án L2 native khác như Tracer DAO , Jones DAO và Vesta Finance đã sẵn sàng để thấy sự tăng trưởng hơn thông qua một số điều kiện thuận lợi, ví dụ như mong muốn gia tăng giữa những DeFi natives để tự bảo vệ và tìm kiếm các nguồn lợi nhuận thay thế trong bối cảnh khó khăn của điều kiện thị trường, cũng như việc sắp ra mắt các token cho các đợt giới thiệu tương ứng của chúng

Tiềm năng sắp tới

Trong khi thị trường phải đối mặt với một loạt các đợt điều chỉnh lưỡng lự của BTC, có một số chất xúc tác trên Ethereum gần như được đặt ra để củng cố các nguyên tắc cơ bản, định vị cạnh tranh và token economics. 

Merge

Điều quan trọng nhất là sự hợp nhất PoW sang PoS sắp tới, một dấu mốc mang lại nhiều thay đổi quan trọng đối với mạng Ethereum và tài sản ETH. Đối với trước đây, việc hợp nhất sẵn sàng dẫn đến việc giảm mức độ tiêu thụ năng lượng của blockchain vì PoS tiêu tốn ít năng lượng hơn nhiều so với PoW. Điều này giúp giảm tác động đến môi trường của Ethereum và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức truyền thống, những người có ý thức về sự ủy quyền của ESG (Environmental, Social & Governance) khi đưa ra các quyết định phân bổ.

Tỷ lệ phát hành ETH dự kiến sau merge 

Việc hợp nhất cũng sẽ có những phân nhánh lớn về lịch trình cung cấp và đề xuất giá trị của ETH. Trong khi EIP-1559 đã dẫn đến tỷ lệ lạm phát giảm đáng kể, việc chuyển đổi sang PoS có thể mang theo Ether giảm phát. Dựa trên số lượng ETH stake hiện tại và mức tiêu thụ gas kể từ khi kích hoạt EIP-1559, ETH được dự đoán là giảm phát với mức phát hành dự kiến ​​là -2.1%. 

Mặc dù stake supply hiện tại, không thể chuyển nhượng, sẽ dần dần mở khóa và trở thành liquid sau hợp nhất, nhưng cú sốc nguồn cung lớn này có thể tạo ra tác động lâu dài đối với loại Bitcoin-halving trong đó nó làm giảm đáng kể áp lực bán đối với ETH. Việc hợp nhất cũng có khả năng thiết lập tỷ lệ ETH staking, dự kiến ​​đạt tới 10% + sau hợp nhất, như tỷ lệ phi rủi ro của Web3, tăng thêm sức hấp dẫn của Ether như một tài sản sản xuất dòng tiền và internet native bond.

Ngoài những thay đổi đối với ESG profile của Ethereum và tài sản ETH, việc hợp nhất sẽ giúp mở đường cho các nâng cấp khả năng mở rộng trong tương lai như sharding và danksharding. Điều này giúp Ethereum tốt hơn đáp ứng nhu cầu giao dịch trong nền kinh tế của Ethereum.

Triển khai Rollup Tokens

Một chất xúc tác chính khác cho sự tăng trưởng của Ethereum là sự ra mắt của các L2 tokens. Mặc dù L2 đã cố gắng thu hút động lực phát triển có ý nghĩa mà không cần native token hoặc chương trình khuyến khích trên toàn mạng, việc ra mắt token quản trị cho các mạng này có thể đã sẵn sàng để xúc tác sự tăng trưởng của chúng và mang lại “L2 summer”.

Ngày 26 tháng 4, khi Optimism công bố $OP, sẽ được sử dụng trong hệ thống quản trị mạng và rất có thể, để khuyến khích hoạt động trong hệ sinh thái DeFi non trẻ của L2 nói riêng và hệ sinh thái Ethereum nói riêng.

OP Token Allocation

Như đã thấy với sự phát triển bùng nổ của các hệ sinh thái sử dụng các chương trình khuyến khích trên cac chains như Avalanche, Polygon và Fantom, chiến thuật này có hiệu quả cao trong việc sử dụng bootstrapping, tính thanh khoản và hoạt động của nhà phát triển. Nếu điều này được thực hiện, nó có thể là lý do giúp Optimism sẽ trải qua một mức tăng trưởng tương tự.

Cùng với Optimism, hai rollups khác là Arbitrum và ZK Sync, lần lượt là optimistic và zero-knowledge rollups, là những ứng cử viên chính để thấy mức tăng tương tự trong việc sử dụng từ việc triển khai token. Trong khi Arbitrum vẫn chưa xác nhận dự án sẽ tung ra token, ZK Sync đã tiết lộ dự án sẽ có một token sẽ được sử dụng để phân cấp bộ trình tự rollups của dự án.

Việc triển khai các tokens và các chương trình khuyến khích của các đợt giới thiệu này sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác đáng kể để giúp Ethereum chiếm lại thị phần, tỷ lệ phần trăm trong tổng số DeFi TVL đã giảm từ 80% xuống 51% Y/Y, so với các mạng L1 khác và tăng khả năng tiếp cận giữa những người dùng hàng ngày tham gia vào nền kinh tế phi tập trung.

Bảng kết quả

Kết quả của giao thức

Kết quả của hệ sinh thái DeFi

Kết quả của hệ sinh thái NFT

Kết quả Hệ sinh thái L2