/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tổng giá trị quyên góp cho Ukraine đã vượt $ 83M - HiddenGem Team

Tổng giá trị quyên góp cho Ukraine đã vượt $ 83M

News

Tổng giá trị quyên góp cho Ukraine đã vượt $ 83M

News

Tổng giá trị quyên góp cho Ukraine đã vượt $ 83M

News

Khi Ukraine tiếp tục chống lại sự xâm lược từ Nga, sự ủng hộ tiếp tục được đổ về đất nước này. Tổng cộng Ukraine đã nhận được hơn 83 triệu USD, cụ thể:

  • Chính phủ Ukraine đã nhận được khoảng 44 triệu USD (~ 52,54%);
  • UkraineDAO được thành lập với mục đích giúp đỡ đất nước, chỉ nhận được khoảng 13,38 triệu USD;
  • Quỹ Come Back Alive (được thành lập 8 năm trước) hỗ trợ cho quân đội Ukraine từ năm 2014, đã nhận được gần 14,43 triệu USD;
  • Ngoài ba quỹ này, Quỹ cứu trợ khẩn cấp Binance Ukraine, được điều hành bởi sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã tích lũy được gần 10 triệu USD.

Thống kê trên cho thấy có nhiều sự tin tưởng vào một hệ thống tập trung hơn là một hệ thống phi tập trung.

Trong đó các khoản tài trợ bằng Ethereum chiếm khoảng 39,27% trong tất cả các loại crypto currency được quyên góp, số tiền quyên góp Ethereum tương đương 32,84 triệu USD.

Tiếp theo là Bitcoin, tương đương 23,8 triệu USD (28,46%). Polkadot cũng góp mặt với 6,14 triệu USD.

Không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì 91,2% (5,6 triệu đô la) trong toàn bộ số tiền đến từ người sáng lập Polkadot, Gavin Woods khi Ukraine kích hoạt quyên góp trong DOT.

Các loại tiền điện tử được quyên góp khác bao gồm BNB (BEP2), Solana, NEAR Protocol, BNB (BEP20) và Dogecoin. Các đồng tiền này chiếm 32,37% (26,86 triệu USD) trong số 83 triệu USD quyên góp được.

Những con số này chỉ dự kiến ​​sẽ tăng lên vì căng thẳng trong khu vực chiến sự đang gia tăng trong những ngày gần đây, các khoản quyên góp cũng vậy. Họ không chỉ tăng lên từng ngày mà còn tăng lên từng tuần.

Kể từ đầu tháng 2, tổng số tiền quyên góp trong hai tuần chỉ có 56 giao dịch.

Tuy nhiên, tuần sau đó, giao dịch đã tăng 45,584% lên 15,533 và tuần tiếp theo thêm 538% lên 99,252.

Nói một cách đơn giản, trong vòng hai tuần, các giao dịch đã tăng 291817% và sẽ chỉ tiếp tục tăng khi thế giới đứng chung với Ukraine.