/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tokenomics Zenlink - HiddenGem Team

Tokenomics Zenlink

News

Tokenomics Zenlink

News

Tokenomics Zenlink

News

Zenlink Overview

Zenlink là một giao thức cross-chain DEX cơ bản dựa trên Polkadot và cam kết trở thành DEX Composable Hub của Polkadot. Bằng cách truy cập vào giao thức cross-chain DEX tối ưu, mở và phổ biến dựa trên substrate, Zenlink DEX Protocol cho phép tất cả các parachains xây dựng DEX và đạt được chia sẻ thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Zenlink DEX Protocol bao gồm các triển khai module, WASM, EVM, linh hoạt và có thể thích ứng, cho phép các thành phần có thể tùy chỉnh và khả năng tương tác với các module DeFi khác nhau.
Ngoài ra, Zenlink DEX Aggregator kết nối tất cả các DApp DEX trên Polkadot và tổng hợp tính thanh khoản, mang lại trải nghiệm giao dịch có độ trượt  thấp cho người dùng. Zenlink DEX Composable Hub cho phép các nhà phát triển truy cập vào Zenlink DEX Module để xây dựng các DEX độc đáo, tạo thành một DEX Composable Hub cho hệ sinh thái Polkadot.
Kiến trúc Zenlink DEX Network có thể được mô tả như sau:
 • Zenlink DEX Protocol là một giao thức cross-chain DEX cơ bản dựa trên Substrate, bao gồm triển khai Module, WASM và EVM.
 • Zenlink DEX Module là một module có thể được chèn vào parachain code thông qua Pallet. Module sẽ được tích hợp vào các parachains để chúng có thể trực tiếp có các chức năng cơ bản của DEX mà không cần phát triển lặp đi lặp lại, chẳng hạn như swap, tạo các cặp giao dịch, thêm / xóa thanh khoản v…v đồng thời, nó cũng có thể chia sẻ tính thanh khoản với tất cả các parachains được tích hợp với Zenlink DEX Module.
 • Zenlink DEX WASM đề cập đến phiên bản của WASM contract được viết bằng ink!  Pallet. Ưu điểm của việc triển khai này là smart contract có thể được biên dịch và triển khai trên parachain! module, thay vì sửa đổi mã nguồn của parachain. WASM là phương thức triển khai native contract trong mạng  Polkadot và là phương pháp triển khai hợp đồng chính trong tương lai và phiên bản Zenlink DEX WASM có khả năng được triển khai lần đầu tiên cho parachain WASM Contract.
 • Zenlink DEX EVM là một chế độ triển khai theo contract để đạt được khả năng tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM) và nó cũng là một sơ đồ chuyển đổi được Polkadot Network áp dụng trong giai đoạn đầu. Phiên bản Zenlink DEX EVM triển khai tất cả các chức năng của protocol , bổ sung cho quy trình thử nghiệm hoàn hảo và có thể được triển khai lần đầu tiên cho EVM contract parachain, giúp mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng của nền tảng.
 • Zenlink DApp là một sản phẩm tương tác giao diện người dùng dựa trên Zenlink DEX Protocol để tạo điều kiện cho người dùng sử dụng cross-chain DEX mà không cần biết.
 • Zenlink Network Token (ZLK) là native token của Zenlink Network, phục vụ những người tham gia của toàn bộ Zenlink DEX Network. Nó cung cấp một cơ chế quản trị công bằng, minh bạch – một phương tiện thu thập giá trị hợp lý và được sử dụng để thúc đẩy người dùng hệ sinh thái tham gia vào quá trình phát triển mạng lưới trong dài hạn.

Zenlink Network Ecological

Những người tham gia hệ sinh thái Zenlink Network bao gồm các thành phần sau:

 • Liquidity Providerscung cấp tính thanh khoản cho các cặp giao dịch trên Zenlink DEX Network.
 • Trader: người dùng thực hiện giao dịch trên Zenlink DEX.
 • Governance Usersngười dùng có được ZLK và tham gia vào quản trị mạng theo nhiều cách khác nhau.
 • Developerscác nhà phát triển tham gia vào Zenlink Network.
 • Parachains: parachains tích hợp Zenlink DEX Module.

Zenlink cam kết cung cấp các giao thức, sản phẩm, dịch vụ có giá trị và sự phát triển của hệ sinh thái phụ thuộc vào nỗ lực chung của những người tham gia nói trên. Đồng thời, Zenlink sẽ tiếp tục đầu tư giá trị do mạng tạo ra vào việc xây dựng hệ sinh thái, khuyến khích nhiều người đóng góp hơn tham gia xây dựng mạng lưới, thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp ở tất cả các giai đoạn của mạng lưới, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn, và khiến toàn bộ mạng lưới đi vào hướng phát triển với phản hồi tích cực. Và ZLK là phương tiện quan trọng nhất để thúc đẩy toàn bộ chu kỳ kinh tế hệ sinh thái.

Token Utility

ZLK là một token utility do Zenlink phát hành có nhiều giá trị thực tế, bao gồm:

 1. Transaction Fee Discounttỷ lệ phí giao dịch cơ bản của Zenlink DEX là 0,3%. Bằng cách nắm giữ một lượng ZLK token nhất định, người dùng sẽ nhận được chiết khấu phí tương ứng, như hình dưới đây:
 2. Staking Interestngười dùng có thể nhận được tiền lãi tương ứng bằng cách staking ZLK vào Staking Pool (phân phối ban đầu của ZLK). Lãi staking được trả theo tỷ lệ lãi stake trong một thời gian nhất định. Công thức tính là:
Staking interests = staking quantity *staking time
Cách tính cụ thể như sau:
I_i, j: Đại diện cho tỷ lệ giá trị khoanh vùng của địa chỉ j trên i block.
M_i: Đại diện cho giá trị Total Supply của địa chỉ hợp đồng staking trên i block.
Q_i, j: Đại diện cho số lượng Stake / Redeem token của địa chỉ j trên i block.
H_i: Đại diện cho chiều cao i block của địa chỉ j cho hoạt động Stake / Redeem.
H_n: Chiều cao n block cho biết sự kết thúc của khoảng thời gian khoanh vùng.
±: Quy tắc giá trị: lấy “+” cho hoạt động Stake và “-” cho hoạt động.
3. Governance: ZLK sẽ cung cấp cho cộng đồng quyền tham gia vào quản trị Zenlink và ZLK holders có thể tham gia vào quản trị Zenlink bằng cách khởi xướng ZIP (Đề xuất cải tiến Zenlink), bao gồm nhưng không giới hạn ở các đề xuất cải tiến sản phẩm Zenlink, sử dụng treasury funds, xây dựng cộng đồng v…v

Economic Mechanism

Để thúc đẩy tăng trưởng mạng lưới và đảm bảo chu kỳ an toàn minh bạch của toàn bộ hệ sinh thái, Zenlink đã thiết kế các cơ chế kinh tế sau cho ZLK:

Liquidity Mining

Zenlink hiện là một DEX dựa trên mô hình AMM (automatic market maker). Để thiết lập một liquidity pool để người dùng có thể có được trải nghiệm giao dịch tốt hơn, một chương trình khuyến khích thanh khoản tương ứng sẽ được cung cấp. Token holders có thể nhận được LP Token của cặp giao dịch tương ứng bằng cách cung cấp thanh khoản cho Zenlink DEX Network. LP Token đại diện cho chứng từ để thêm / xóa thanh khoản và các ưu đãi thanh khoản có thể nhận được bằng cáchstaking LP Token. Reward sẽ được phân phối định kỳ, như được nêu chi tiết trong thông báo hoặc chương trình khai thác thanh khoản được đưa ra trong tương lai.

Transaction Mining

Người dùng giao dịch bằng DEX cũng có thể nhận được ZLK tokens. Xem xét tính công bằng của những người dùng tham gia sẽ có sự cân bằng giữa những người dùng có khối lượng giao dịch khác nhau trong thiết kế của cơ chế. Khuyến khích transaction mining đến từ hai phần: 10% thu nhập từ phí giao dịch và 15% phân bổ ZLK ban đầu. Phần thưởng được phân bổ theo tỷ lệ giá trị đóng góp của khối lượng giao dịch trong một thời gian nhất định, được tính như sau:

Transaction contribution value = transaction volume ^ 0.5

Transaction Fee Fund Pool

Phí giao dịch sẽ được quản lý trong một quỹ riêng. Hiện tại, phí giao dịch tối đa là 0,3% số tiền của mỗi giao dịch và tùy thuộc vào tình hình thực tế, phí giao dịch được tính trên các parachains khác nhau có thể ở các token khác nhau, vì vậy về mặt lý thuyết sẽ có nhiều tokens trong transaction fee fund pool. Các cách sử dụng chính của phí giao dịch bao gồm:
 • ZLK liquidity provider share: 50%
 • Buyback and destruction of ZLK share: 30%
 • Traders share: 10%
 • Reservation share: 10%

Staking Pool
Phần token này được dành cho 5% tổng nguồn cung và được sử dụng để trả thưởng cho người dùng stake ZLK và các dự án parachain tích hợp với Zenlink DEX Module.

DAO Treasury

Phần token này được dành cho 5% tổng nguồn cung và được các thành viên DAO cùng quản lý để hỗ trợ sự phát triển của Zenlink Network. Các mục đích chi tiêu của nó bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Zenlink  hoặc các hoạt động xây dựng cộng đồng.
 • Thưởng cho các thành viên DAO dựa trên proof of workload.
 • Developer Grant.

Zenlink sẽ xuất bản một tài liệu riêng về thiết kế mô hình của Zenlink NFT

ZLK Distribution

Zenlink sẽ phát hành cùng một bộ ZLK Token trên Kusama Network và Polkadot Network với nguồn cung cấp tối đa là 100M. Do cơ chế mua lại, sẽ có một mức độ giảm phát nhất định và mức lưu thông thực tế tối đa sẽ dưới 100M. Tỷ lệ phân phối token của hai mạng dự kiến là 40% phát hành Kusama và 60% phát hành Polkadot, tuân theo các quy tắc phân phối giống nhau (tức là 40.000.000 ZLK được phát hành trên Kusama Network và 60.000.000 ZLK được phát hành trên Polkadot Network, sẽ không tuân theo quy tắc phát hành phân biệt). Sự phân bổ cụ thể như sau:

Community: 50%, trong đó:
 • Transaction mining: 15%, được mở khóa phi tuyến tính
 • Liquidity mining: 25%, được mở khóa phi tuyến tính
 • DAO Treasury: 5%, được sử dụng theo yêu cầu cho chi phí xây dựng mạng lưới và được đồng kiểm soát bởi cộng đồng và nhóm Zenlink.
 • Staking Pool: 5%, được sử dụng để trả thưởng cho người dùng stake  ZLK và các parachains tích hợp Zenlink DEX Module.
Early investors: 26%, trong đó:
 • Seed round: 7%, mở khóa tuyến tính 3 tháng một lần, mở khóa 1/8 mỗi lần
 • Angel round: 11%, mở khóa tuyến tính 2 tháng một lần, mở khóa 1/8 mỗi lần
 • Series A Round: 8%, được mở khóa tuyến tính hàng tháng, 1/8 được mở khóa mỗi lần
Team: 20%

Được mở khóa tuyến tính 3 tháng một lần và phát hành trong 24 tháng (Không mở khóa trong 2 tháng đầu tiên sau khi ra mắt).

Zenlink Foundation: 4%

Được dành riêng và không có kế hoạch để mở khóa cho bây giờ.

Risk Statement

Investment riskZLK là native utility token riêng cho Zenlink DEX Network, không phải là một sản phẩm đầu tư. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào liên quan đến ZLK, người mua nên xem xét cẩn thận xem việc mua hàng đó có phù hợp với điều kiện tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và các rủi ro khác có thể liên quan đến việc mua ZLK hay không.

Security riskbảo mật luôn là ưu tiên cao nhất của giao thức Zenlink DEX, core development team và các bên kiểm tra bảo mật bên ngoài sẽ đầu tư nhiều nguồn lực để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của giao thức nhiều nhất có thể. Sau khi ra mắt sản phẩm, core code sẽ dần trở thành mã nguồn mở và chương trình phần thưởng bug cũng sẽ được đưa ra để nâng cao độ tin cậy của , nhưng không có gì đảm bảo 100% tính bảo mật. Vui lòng lưu ý rủi ro này trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua ZLK nào.