/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
TIN NÓNG: Nasdaq bật mí rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie - HiddenGem Team

TIN NÓNG: Nasdaq bật mí rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie

News

TIN NÓNG: Nasdaq bật mí rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie

News

TIN NÓNG: Nasdaq bật mí rằng SEC có thể sớm chấp thuận đơn đăng ký ETF từ Valkyrie

News

Phó chủ tịch phụ trách niêm yết của Nasdaq, Eun Ah Choi, cho biết cổ phiếu của quỹ ETF Bitcoin của Valkyrie đã được chứng nhận để niêm yết trên sàn giao dịch.

BREAKING: Nasdaq listing hints that the SEC may soon approve ETF application from Valkyrie

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC, có thể sớm chấp thuận đơn từ giám đóc quản lý tài sản tiền điện tử Valkyrie cho một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (BTC), hoặc còn có tên khác là ETF, với cổ phiếu được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq.

Theo thông báo ngày 15 tháng 10 từ SEC, cơ quan này đã chấp nhận yêu cầu đăng ký cổ phiếu của Valkyrie để Bitcoin Strategy ETF niêm yết trên Nasdaq. Trong một lá thư được viết cùng ngày hôm đó bởi phó chủ tịch của Nasdaq về quản lý chất lượng niêm yết Eun Ah Choi,  sàn giao dịch cho biết cổ phiếu của Valkyrie’s Bitcoin ETF đã được chứng nhận hợp pháp.

Trong bản cáo bạch ngày 11 tháng 8 với SEC, Valkyrie cho biết ETF Chiến lược Bitcoin của họ sẽ cung cấp cơ hội tiếp cận gián tiếp với tài sản tiền điện tử bằng các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt. Các hợp đồng sẽ được mua bằng cách sử dụng một công ty con có trụ sở tại Quần đảo Cayman do quỹ sở hữu hoàn toàn với các sàn giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Thời hạn để SEC chính thức phê duyệt đơn đăng ký ETF của Valkyrie là ngày 25 tháng 10, nhưng điều này có thể được kéo dài đến tháng 12. Cơ quan liên bang hiện đang xem xét các đơn đăng ký ETF tương lai Bitcoin từ VanEck, ProShares, Invesco và những tổ chức khác.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/breaking-nasdaq-listing-hints-that-the-sec-may-soon-approve-etf-application-from-valkyrie