/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
TIN NÓNG!! Konomi Network ra mắt Konomi Oracle trên nền tảng Oracle của Polygon. - HiddenGem Team

TIN NÓNG!! Konomi Network ra mắt Konomi Oracle trên nền tảng Oracle của Polygon.

News

TIN NÓNG!! Konomi Network ra mắt Konomi Oracle trên nền tảng Oracle của Polygon.

News

TIN NÓNG!! Konomi Network ra mắt Konomi Oracle trên nền tảng Oracle của Polygon.

News

Konomi Network rất vui mừng thông báo sự kiện ra mắt của Konomi Oracle trên Polygon, một giải pháp mở rộng Ethereum full-track để xây dựng và kết nối các mạng blockchain tương thích trên nền tảng của Ethereum

Polygon có tham vọng đưa Ethereum ra thế giới bằng cách kết hợp các tính năng như bảo mật, thanh khoản, khả năng tương tác, kết nối và mở rộng của các chuỗi thay thế của Ethereum thành một bộ tính năng hoàn chỉnh. Polygon tối ưu một thứ đó gọi là Plasma, giúp xử lý các giao dịch off-chain trước khi hoàn thiện chúng trên Ethereum. Polygon là một trong những hệ sinh thái thân thiện với các nhà phát triển nhất bên ngoài chuỗi chính Ethereum với nhiều hơn các công cụ như Alchemy, Infura và hỗ trợ Metamask và Etherscan.

Mục tiêu của Konomi Network là cung cấp giải pháp one-stop(một cửa) cho người dùng để quản lý tài sản tiền điện tử của họ. Để đạt được điều này, Konomi sẽ triển khai Konomi Oracle trên Polygon. Oracle là một thuật toán được sử dụng để thu thập dữ liệu từ thế giới bên ngoài vào blockchain. Konomi Oracle sẽ cung cấp nguồn dữ liệu về giá và một số chiến lược tổng hợp để các dự án và cộng đồng trong hệ sinh thái Polygon có thể truy cập tự do và khai thác một cách hiệu quả.

Konomi Oracle thu thập dữ liệu về giá từ các nguồn off-chain và sau đó thực hiện quá trình tích hợp và so sánh giá thu được để đảm bảo tính chính xác. Sự khác biệt chính so với các Oracles khác là oracle Konomi được thiết lập để giải quyết ba khía cạnh chính như tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn có để đảm bảo tính toàn diện của dự án.

Để đảm bảo Konomi Oracle có thể thực hiện những điều đã nói ở trên,  Konomi Network đã yêu cầu Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co. Ltd thực hiện kiểm toán bảo mật toàn diện. Sau một tuần kiểm tra nghiêm ngặt, Konomi Oracle đã được kiểm toán với PASS trên tất cả các danh mục bao gồm Quy ước mã hóa, Lỗ hổng chung và Bảo mật kinh doanh, đảm bảo khả năng của Konomi Oracle trong việc cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

Cả Konomi và Polygon đã sớm nhận ra các vấn đề cơ bản của Ethereum, chẳng hạn như thông lượng thấp, trải nghiệm người dùng kém do các thuật toán PoW lỗi thời và thiếu chủ quyền. Chúng tôi rất vinh dự được ra mắt trên mạng Polygon vì chúng là hệ sinh thái thân thiện với nhà phát triển nhất bên ngoài chuỗi chính Ethereum.

Về Polygon

Polygon là nền tảng có cấu trúc tốt, dễ sử dụng đầu tiên để mở rộng quy mô và phát triển cơ sở hạ tầng Ethereum. Thành phần cốt lõi của nó là Polygon SDK, một khung mô-đun, linh hoạt hỗ trợ xây dựng và kết nối các chuỗi bảo mật như Plasma, Rollups Optimistic, zkRollups, Validium, v.v. và Chuỗi độc lập như Polygon POS, được thiết kế để tăng linh hoạt và độc lập. Các giải pháp mở rộng quy mô của Polygon đã được áp dụng rộng rãi với hơn 500 Dapps, ~ 567 triệu + txns và ~ 6 triệu + txns hàng ngày.

Về Konomi Network

Konomi là một giải pháp quản lý tài sản toàn bộ cho các tài sản tiền điện tử chuỗi chéo. Sử dụng Substrate làm khung phát triển, mạng lưới của Konomi hướng tới hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý các vị thế nắm giữ tiền điện tử của họ, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm thị trường tài chính phi tập trung. Konomi cũng phát hành Token mạng gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.