/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Thông báo Zenlink Hợp Tác AnySwap - HiddenGem Team

Thông báo Zenlink Hợp Tác AnySwap

News

Thông báo Zenlink Hợp Tác AnySwap

News

Thông báo Zenlink Hợp Tác AnySwap

News

Thông báo sự hợp tác giữa Zenlink và AnySwap. Zenlink sẽ tích hợp với AnySwap cross-chain bridge để cung cấp cho người dùng các dịch vụ cross-chain hiệu quả và thuận tiện hơn cho tài sản của họ.

Zenlink là giao thức cross-chain DEX đầu tiên trên Polkadot, sẽ tạo thành một bố cục hệ sinh thái của việc triển khai multi-chain và kết nối với nhau trong tương lai do tính năng “one-click deployment”. Zenlink trước tiên sẽ được tích hợp vào các parachains Kusama như Moonriver, Bifrost và Shiden và thông qua dịch vụ cross-chain bridge do AnySwap cung cấp, cho phép lưu thông cross-chain an toàn, nhanh chóng và phi tập trung giữa các tài sản Kusama network và Ethereum, BSC, Polygon và các tài sản của mạng lưới khác.

Mối quan hệ hợp tác này sẽ nâng cao khả năng tiếp cận và khả năng tương tác cross-chain của Zenlink, cũng như mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng của Zenlink và đẩy nhanh quá trình phát triển và phát triển hệ sinh thái của Zenlink. Trong tương lai, Zenlink sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với AnySwap team để tạo ra một hệ sinh thái phi tập trung toàn diện hơn.

Giới thiệu về AnySwap

AnySwap là một giao thức  cross-chain swap hoàn toàn phi tập trung, cho phép bất kỳ blockchain nào sử dụng ECDSA hoặc EdDSA làm thuật toán chữ ký truy cập vào các giải pháp cross-chain bridge. AnySwap đã triển khai các cross-chain bridge cho hơn 785 dự án và đã phát triển 21 chains kể từ khi ra mắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. AnySwap đã ra mắt Multichain Router V3 beta mainnet của mình hơn một tháng trước, multichain router này có ba tính năng quan trọng : Non-custodial+MPC, Native Swap, và Multichain Router (Tính năng này cho phép người dùng hoán đổi giữa hai chains một cách tùy ý, giúp giảm phí và giúp di chuyển giữa các chains dễ dàng hơn).

Giới thiệu về Zenlink

Zenlink là một giao thức cross-chain DEX cơ bản trên Polkadot và cam kết trở thành trung tâm tổng hợp DEX của Polkadot. Bằng cách truy cập giao thức  cross-chain DEX tối ưu, mở và phổ biến dựa trên Substrate, Zenlink DEX Protocol cho phép tất cả các parachains xây dựng DEX và đạt được chia sẻ thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Zenlink DEX Protocol bao gồm các triển khai Module, WASM và EVM, linh hoạt và có thể thích ứng, cho phép các thành phần có thể tùy chỉnh và khả năng tương tác với các  DeFi modules khác nhau.

Ngoài ra, Zenlink DEX Aggregator kết nối tất cả các DApp DEX trên Polkadot và tổng hợp tính thanh khoản, mang lại trải nghiệm giao dịch có độ trượt giá thấp cho người dùng. Zenlink DEX Composable Hub cho phép các nhà phát triển truy cập vào Zenlink DEX Module để xây dựng các DEX của riêng họ, tạo thành một trung tâm tổng hợp DEX cho hệ sinh thái Polkadot. Hiện tại, Zenlink đã nhận được 2 vòng tài trợ của Web3 Foundation và các khoản đầu tư từ các tổ chức nổi tiếng như Alameda Research, Hashkey, IOSG, OKEx Blockdream Ventures và Hypersphere.