/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Thông Báo Kalao IDO Trên Avalaunch - HiddenGem Team

Thông Báo Kalao IDO Trên Avalaunch

Uncategorized

Thông Báo Kalao IDO Trên Avalaunch

Uncategorized

Thông Báo Kalao IDO Trên Avalaunch

Uncategorized

Kalao Là Gì ?

Kalao là một hệ sinh thái NFT, chuyên nghiên cứu về công nghệ AR, khuôn khổ của nó sẽ thúc đẩy việc áp dụng công nghệ VR để phát triển thế giới ảo và duy trì, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các trường hợp kinh doanh. Kalao cung cấp NFT Marketplace trên Avalanche, giao dịch các bộ sưu tập NFT và tích hợp tính năng staking trong ứng dụng Wallet. Ngoài ra Kalao còn kết nối với các trường hợp sử dụng trong thế giới thực.

Kalao IDO Trên Avalaunch

 • Số lượng mở bán: $550.000 USD
 • Số lượng token: 13.75M KLO ở giá 0.04$ (Tổng cung: 500M KLO)

Lịch Trình

 • Mở đăng ký: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 lúc 3:00 chiều (UTC)
 • Đóng đăng ký: Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 lúc 3:00 chiều (UTC)
 • Bắt đầu mở bán: Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 lúc 7:00 sáng (UTC)

Vòng

Mỗi vòng sẽ kéo dài 12 tiếng.

Validators Round: Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 lúc 7:00 sáng (UTC)

Public Round: Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 lúc 7:00 tối (UTC)

Community Staking Round: Thứ Năm, ngày 23 tháng 9 lúc 7:00 sáng (UTC)

Số Tiền Tài Trợ

Nguồn Cung Và Vesting

Tổng cung: 500.000.000 KLO

 • Community Rewards: 209.35M KLO – khóa 1 tháng sau đó trả dần trong 120 tháng.
 • LP Farming: 11.15M KLO – khóa 1 tháng sau đó trả dần trong 3 tháng.
 • Ecosystem: 58.5M KLO – khóa 1 tháng tiếp theo sẽ trả dần trong 36 tháng.
 • Advisors: 32.75M KLO – khóa 6 tháng, trả dần trong 36 tháng.

Các Chiến Dịch Tiền Thưởng

 • Private Sale Bounty:  2.5M KLO – khóa 1 tháng tiếp theo sẽ trả dần trong 6 tháng.
 • Marketing Sale Bounty: 1.5M KLO – khóa 1 tháng tiếp theo sẽ trả dần trong 6 tháng.

Kalao Mở Bán Trên Avalaunch

IDO Kalao diễn ra tại: launchpad.avalaunch.app bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 lúc 7:00 sáng (UTC).

Việc mở bán sẽ bao gồm ba vòng, mỗi vòng kéo dài trong 12 giờ.

Phân Phối Avalaunch Sale

 • Số lượng: 550.000$
 • Vesting: 25% TGE tiếp theo sẽ mở khóa hàng tuần trong 6 tháng.

Khác:

 • Vốn hóa thị trường Ngày 1 (dựa trên nguồn cung lưu hành): $ 469.500 USD *
 • Cả nguồn cung lưu hành và vốn hóa thị trường Ngày 1 không bao gồm các token có thể được cung cấp để thanh khoản.

Tóm Tắt

Avalaunch tin rằng việc công nhận NFT như một tác phẩm nghệ thuật và tài sản độc đáo chỉ mới bắt đầu. Đúng như hứa hẹn, sự thuyết phục và ít được nói đến, nơi thế giới thật sự trở nên mờ nhạt là sự xác thực và đại diện cho tài sản thế giới thực trên blockchain dưới dạng các non-fungible tokens (NFT).

Kalao hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của một đích đến trực quan, nơi giá trị có thể được tạo ra, lưu trữ và hiển thị. Sáng kiến ​​của họ nhằm lấp đầy khoảng trống và ứng dụng VR báo trước một tương lai mà chúng tôi tin rằng chúng tôi rất đáng để đóng góp.