/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
The Week Onchain (Week 46, 2021) - HiddenGem Team

The Week Onchain (Week 46, 2021)

News

The Week Onchain (Week 46, 2021)

News

The Week Onchain (Week 46, 2021)

News

Tuần này, chúng tôi sẽ phân tích ba khái niệm cốt lõi trong phân tích chuỗi; mô tả điểm uốn (Inflection Point) trong dòng vốn, mô hình cung và các công cụ giúp điều hướng giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá. Chúng tôi đánh giá:

 • Việc gia tăng nguồn cung của những người nắm giữ dài hạn và tác động vĩ mô đến các tuổi đời BTC bị phá hủy (coin-days destroyed).
 • Ước tính độ lớn của dòng vốn khi các nhà đầu tư mới mua BTC đã phân phối.
 • Các mô hình để xác định các đỉnh chu kỳ thị trường, sử dụng cả phương pháp đảo ngược giá trị trung bình lịch sử và các quan sát về nguồn cung on-chain.

Spending Inflection Point (điểm uốn nguồn cung)

Trong bản tin tuần trước, chúng tôi đã mô tả hai giai đoạn điển hình của thị trường tăng giá và cách cấu trúc thị trường chuyển đổi từ tích lũy của smart-money sang phân phối, cũng như dự báo việc thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn.

Một trong những công cụ on-chain mạnh mẽ nhất để theo dõi điểm uốn này là khái niệm vòng đời (lifespan), được đo bằng số ngày coin bị phá hủy (CDD). Mỗi đơn vị BTC tích lũy một coin-day, mỗi ngày (tức là 0,5 BTC tích lũy nửa coin-day mỗi ngày). Khi đồng BTC được bán, vòng đời tích lũy sẽ bị phá hủy, đặt lại về 0 và bắt đầu tích lũy lại lần nữa.

Khi các đồng BTC có vòng đời tích lũy lớn được sử dụng, nó sẽ phá hủy số days-coin lớn hơn và thường đồng nghĩa đến việc các nhà đầu tư dài hạn thoát khỏi vị thế. Thị trường tăng giá thường có thể hấp thụ sự phân phối này trong nhiều tháng, nhưng khi việc bán tiếp tục, xác suất thiết lập đỉnh local hoặc global sẽ tăng lên.

Biểu đồ dưới đây cho thấy đường trung bình động 30 ngày của CDD và cho thấy sự chuyển đổi từ tích lũy nhiều trong tháng 7 sang tháng 11, thành một xu hướng tăng gần đây, cho thấy nguồn cung tăng lên. Cũng cần lưu ý mức độ của CDD trong nửa đầu năm 2021 cao hơn đáng kể và được duy trì trong nhiều tháng. Điều này làm nổi bật nguồn cầu dồi dào của thị trường bull, có khả năng hấp thụ nguồn cung mới được phân phối mạnh mẽ như thế nào.

CDD nhị phân, với mức trung bình động 7 ngày được áp dụng, cho thấy những xu hướng này ở định dạng phản hồi nhanh hơn. Chỉ số này sẽ có xu hướng cao hơn khi CDD cao hơn mức trung bình dài hạn trong thời gian dài. Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù nó hiện đang tăng, nhưng Binary CDD hầu như không vượt quá giá trị 0,2, có mức tương đương với tháng 9 đến tháng 11 năm 2020 trước khi có xung động tăng giá chính. Việc phân phối lượng coin cũ đang diễn ra, mặc dù vẫn còn nhỏ về mức độ tương đối.

Ở quy mô vĩ mô, chúng tôi xem xét Liveliness lấy tỷ lệ giữa sự phá hủy tích lũy theo ngày của đồng xu và việc tạo ra số xu tích lũy trong ngày.

Cách giải thích đơn giản là:

 • Liveliness càng giảm khi có nhiều đồng xu không hoạt động và HODLing đang hoạt động.
 • Liveliness có xu hướng cao hơn khi lượng BTC và thời gian vòng đời bị phá huỷ ngày càng nhiều hơn.
 • Đường cong càng dốc có nghĩa là tỷ lệ HODLing/ Phân phối càng lớn khi thích hợp.

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng sau 6 tháng HODLing (xu hướng giảm, màu xanh lá cây), Liveliness đã ổn định và bắt đầu một xu hướng tăng rất nhẹ. Tương tự như CDD và Binary CDD, xu hướng tăng này mới chỉ được thiết lập và nông hơn nhiều so với mức đã thấy trong nửa đầu năm 2021. Nó một lần nữa nói lên điểm uốn này trong hành vi bán ra của những người cũ.

Một chỉ số mới được giới thiệu với Workbench trong tuần này là Binary Liveliness. Vay mượn các khái niệm từ Binary CDD, số liệu này thiết lập một bộ dao động tương tự để xác định xu hướng tích lũy (0) và phân phối (1) bằng hai phương pháp:

 • Màu xanh lá cây: Khi Liveliness cao hơn 30DMA, trả về 1, nếu không trả về 0.
 • Màu xanh lam: Khi Liveliness hơn ngày trước, trả về 1, nếu không trả về 0 (áp dụng đường trung bình động 7 ngày)

Một lần nữa, chúng ta có thể quan sát thấy sự gia tăng trong những tuần gần đây xác nhận sự gia tăng đáng kể trong việc phá hủy coin-day. Tuy nhiên, giống như các biểu đồ trước đây của chúng tôi, nó vẫn còn khiêm tốn về độ lớn. Nếu giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá thực sự diễn ra, số liệu này có thể đạt và duy trì mức cao hơn trong vài tuần đến vài tháng.

Ước tính Dòng vốn

Chúng tôi đã xác định rằng hành vi phân phối của các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn đã tăng lên vào cuối thời gian. Bước tiếp theo là ước tính độ lớn của áp lực bên bán và do đó dòng vốn cần thiết để hấp thụ nó. Trong khi một lượng lớn giao dịch diễn ra off-chain cho spot và các sàn giao dịch phái sinh, chúng tôi có thể tạo layer trong bộ dữ liệu on-chain để thiết lập giới hạn thấp hơn (lower-bound) của dòng vốn vào và ra vào mạng lưới.

Một trong những ví dụ trực quan nhất về điều này là Realised Cap (được điều chỉnh trong trường hợp này để lọc ra các khoản giao dịch nội bộ). Chỉ số này định giá mọi BTC trong nguồn cung ở mức giá mà nó di chuyển lần cuối cùng on-chain, phản ánh sự tích lũy lợi nhuận thực tế thực hiện trừ đi các khoản lỗ. Mỗi khi một BTC được chuyển nhượng với số lãi, nó sẽ thêm giá trị vào realised cap. Ngược lại, các khoản lỗ đã thực hiện sẽ được trừ vào đó, phản ánh dòng vốn ra.

Realized Cap đã tiếp tục xu hướng tăng và đạt mức ATH là 450 tỷ đô la, khi BTC được phân phối và được định giá lại cao hơn. Điều này đại diện cho dòng vốn ròng $50 tỷ kể từ mức đỉnh trước đó vào tháng 5, được thiết lập trong đợt bán tháo.

Trên cơ sở hàng ngày, tổng giá trị BTC bán được lãi hoặc lỗ đòi hỏi người mua có vốn để hấp thụ. Biểu đồ bên dưới cho thấy tổng giá trị từ 1,5 tỷ đô la đến 2,1 tỷ đô la hàng ngày đang được thực hiện bằng các đồng tiền đã chi tiêu trong tháng này. Given price có một lượng lớn tích luỹ củng cố sideway xuyên suốt tháng 11, do đó chúng tôi có thể ước tính đây là giới hạn thấp hơn (lower-bound) cho tổng dòng vốn đổ vào Bitcoin.

Trên cơ sở tương đối, sau đó chúng tôi có thể so sánh tổng giá trị thực tế này với Vốn hóa thị trường hoặc Vốn hóa thực tế (Market Cap or the Realised Cap) để chuẩn hóa theo quy mô thị trường. Điều này thiết lập một bộ dao động đơn giản cho tổng dòng vốn vào so với định giá mạng.

Các thị trường đứng đầu trước đây (cụ thể là năm 2017 và năm 2021) xảy ra khi tổng giá trị realised từ cung vượt quá 0,3% vốn hóa thị trường và 1,0% Vốn hóa thực tế (thường đạt cao hơn nhiều). Trên thị trường hiện tại, lượng cung chiếm dưới 50% các ngưỡng này. Điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nhu cầu thị trường tăng trưởng lành mạnh sẽ có khả năng hấp thụ phân phối BTC nhiều hơn đáng kể.

 

Tìm kiếm Market Tops

Việc xác định đỉnh thị trường Bitcoin không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, với hơn một thập kỷ dữ liệu thị trường và chuỗi cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ để xác định các hành vi và mô hình chu kỳ báo hiệu thị trường đứng đầu trong quá khứ.

Công cụ đầu tiên là Mayer Multiple, được tính toán như một tỷ lệ đơn giản nhưng hiệu quả, giữa giá và 200DMA. Bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê, chúng ta có thể xác định rằng Giá trị của Mayer Multiple là 2,4 mức phản ứng một cách mạnh mẽ, khi mà giá đạt mức khiến 200DMA chạm 2,4x sẽ có 1 cứ điều chỉnh lớn. Điều này cung cấp một dải định giá cao hơn, hiện đang cho thấy đỉnh kỳ này ở mức 110 nghìn đô la, mặc dù nó sẽ có xu hướng cao hơn (hoặc thấp hơn) khi giá 200DMA thay đổi.

Mô hình Giá cao nhất ban đầu được tạo ra bởi Willy Woo và là một mô hình được điều chỉnh theo kinh nghiệm, nhân Giá trung bình mọi thời điểm (6,1 nghìn đô la) với hệ số 35. Điều này cho giá trị cao nhất của chu kỳ hiện tại là 214 nghìn đô la. Lưu ý rằng giá trung bình mọi thời đại thay đổi chậm hơn nhiều so với 200DMA và do đó Giá hàng đầu sẽ là mô hình hàng đầu ít biến động hơn.

Tiếp theo là chỉ số MVRV Z-Score đã được thử nghiệm. Sử dụng chuẩn hóa thống kê, số liệu này đo lường giá giao ngay có bao nhiêu độ lệch chuẩn so với giá thực tế.

Một cách khác để suy nghĩ về số liệu này là giá trị rất cao có nghĩa là thị trường đang nắm giữ lợi nhuận lớn chưa thực hiện và do đó động cơ bán là tối đa. Ngược lại, các đáy có thể được tìm thấy khi thị trường chìm sâu trong mùa đông crypto. Thị trường hiện tại đang đi được một nửa chặng đường, sau khi hạ nhiệt đáng kể sau đỉnh vào tháng Tư.

Khi thị trường tăng giá tiến triển, những tay cũ tiếp tục bán ra và những người mua mới hơn, ít kinh nghiệm hơn sẽ hấp thụ nguồn cung. Đáy thị trường được thiết lập khi smartmoney mua và HODL tối đa nguồn cung, và ngược lại, đỉnh xảy ra khi khối lượng tiền xu lớn đã chuyển cho hầu hết các nhà đầu cơ yếu tay.

Tỷ lệ RHODL nắm bắt hiện tượng này bằng cách lấy tỷ số giữa các dải sóng HODL Realized Cap 1 tuần tuổi. Nói một cách đơn giản, nó sẽ đạt đỉnh khi số lượng tiền rất mới nhiều so với các đồng tiền cũ hơn. RHODL đang củng cố vào thời điểm hiện tại, giống với năm 2013 một cách kỳ lạ, điều này cho thấy sự cân bằng ổn định giữa các đồng tiền cũ 1 tuần và 1 năm.

Cuối cùng, chúng tôi có chỉ số Rủi ro Dự trữ (Reserve Risk metric), một công cụ chứa đầy trí tuệ. Có thể coi nó như sau:

 • Giá cao hơn làm tăng động cơ bán hàng.
 • Mỗi ngày một HODLer chọn không bán, họ hy sinh chi phí cơ hội, với kỳ vọng rằng giá sẽ cao hơn trong tương lai.
 • Khi nhiều HODLer chọn không bán, số coin-days bị phá hủy sẽ ít hơn và Rủi ro Dự trữ sẽ có xu hướng thấp hơn.
 • Khi giá tăng, nhiều HODLer cuối cùng sẽ đạt được giá bán mục tiêu của họ. Kết quả là, nhiều đồng tiền được bán hơn, chi phí cơ hội được thực hiện và Rủi ro dự trữ sẽ có xu hướng cao hơn và đạt đỉnh ở mức cao nhất.
 • Với sự tích lũy đáng kể đã xảy ra trong 6 tháng qua, Rủi ro Dự trữ hiện đang ở mức thấp ấn tượng. Tuy nhiên, CDD tăng gần đây đang bắt đầu tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù vẫn còn rất nhiều xăng trong bình.

Nguồn: https://insights.glassnode.com/