/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tether hoà giải với CFTC - HiddenGem Team

Tether hoà giải với CFTC

News

Tether hoà giải với CFTC

News

Tether hoà giải với CFTC

News

Sau nhiều năm điều tra và tiếp cận số lượng lớn thông tin về các công ty và hoạt động của họ, CFTC đã kết thúc đánh giá của mình. Lệnh CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến cách thức hoạt động hiện tại của Tether. Trên thực tế, Lệnh liên quan đến một số tiết lộ nhất định về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Như Lệnh xác thực, những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019.

Tether issues another $250M worth of new USDT tokens - CoinGeek

Đối với các khoản dự trữ Tether, không có phát hiện nào rằng các token tether không hoàn toàn được bảo chứng mọi lúc — đơn giản là các khoản dự trữ không phải tất cả đều bằng tiền mặt và đều nằm trong tài khoản ngân hàng mang tên Tether. Theo như lời Tether điều trần với Lệnh, rằng công ty luôn duy trì lượng dự trữ đầy đủ và chưa bao giờ thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu đổi tiền của khách hàng.

Các phát hiện của CFTC về Bitfinex có liên quan đến thời gian và việc thực hiện lệnh cấm của Bitfinex đối với khách hàng ở Hoa Kỳ và Lệnh của CFTC không phát hiện ra vi phạm nào sau tháng 12 năm 2018.

Câu hỏi này nổ ra ở một thời điểm khác biệt rõ trong hệ sinh thái của chúng tôi và tập trung vào những loại thách thức tương tự nhau mà nhiều người trong ngành của chúng tôi phải đối mặt vào thời điểm đó. Như nhiều công ty trên khắp thế giới đã làm, Tether đồng ý giải quyết vấn đề này để tiếp tục phát triển và tập trung vào tương lai. Chúng tôi biết ơn thị trường đã liên tục bày tỏ lòng tin cậy đối với Tether

Chúng tôi sẽ tiếp tục giành được niềm tin đó và dẫn đầu ngành về sự đổi mới và minh bạch.

Nguồn: https://tether.to/statement-on-tethers-settlement-with-the-cftc/