/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Terraform Labs Được Thiết Lập Bắt Đầu Burn 88.675.000 LUNA - HiddenGem Team

Terraform Labs Được Thiết Lập Bắt Đầu Burn 88.675.000 LUNA

News

Terraform Labs Được Thiết Lập Bắt Đầu Burn 88.675.000 LUNA

News

Terraform Labs Được Thiết Lập Bắt Đầu Burn 88.675.000 LUNA

News

Terraform Labs được thiết lập để bắt đầu burn 88.675.000 LUNA từ Community Pool như là bước tiếp theo của Columbus 5.

4-5 Tỷ UST sẽ được mint, được phân chia giữa Community Pool và được phân bổ cho giao thức bảo hiểm bootstrap Ozone.

SEOUL – Hàn Quốcngày 9 tháng 11 năm 2021 / PRNewswire-PRWeb / – Theo đề xuất số 44 của Terra, đã được cộng đồng chấp thuận vào đầu năm nay, 88.675.000 LUNA từ stablecoin community pool sẽ được burn thành 4-5 tỷ UST (tùy thuộc vào giá của nó).

UST được mint từ LUNA burn sẽ được gửi đến community pool, nơi các thành viên cộng đồng sẽ có cơ hội bỏ phiếu về việc phân bổ của nó. Việc swap sẽ diễn ra trong 2 tuần với các cuộc trao đổi diễn ra sau mỗi 800th block. Sau đó sẽ có một giai đoạn quản lý khác sau khi quá trình burn hoàn tất trùng với sự ra mắt của Ozone, nơi các thành viên cộng đồng sẽ quyết định số tiền sẽ được phân bổ cho giao thức bảo hiểm phi tập trung.

“Việc burn sẽ đơn giản hóa câu chuyện về Luna Economics, tăng  staking reward và khiến community pool được tài trợ với 10 triệu LUNA”, người sáng lập Terra, Do Kwon cho biết. “Sau khi các thay đổi được thực hiện bởi nâng cấp Col-5, tất cả phí on-chain stablecoin swap được chuyển đến oracle rewards pool cho những validators và chúng tôi tin rằng điều này sẽ giữ cho LUNA staking rewards sinh thêm lợi nhuận.”

Giới thiệu về Terra

Terra là một blockchain dành riêng cho ứng dụng được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của Cosmos SDK và Tendermint. Terra Protocol triển khai một bộ các stablecoin theo thuật toán, được gắn chặt vào nhau làm nền tảng cho một hệ sinh thái DeFi đang phát triển mạnh như Anchor, CHAI và Mirror Protocol. LUNA, tài sản quản trị và native staking của Terra với stablecoin của Terra (ví dụ: UST) yêu cầu một chức năng của nhu cầu đối với hệ sinh thái DeFi của Terra – tích lũy giá trị cho LUNA thông qua seigniorage.