/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tầm quan trọng của Incentive trong Web3 - HiddenGem Team

Tầm quan trọng của Incentive trong Web3

Insights

Tầm quan trọng của Incentive trong Web3

Insights

Tầm quan trọng của Incentive trong Web3

Insights

Incentive là xương sống của các DeFi protocols và cryptocurrencies.

Cryptocurrency đại diện kỹ thuật số cho quyền sở hữu là một trong những incentivization tools mạnh đối với đại đa số người. Equity là thứ gần nhất mà chúng ta có trước đây, nhưng nó rất “chán” khi so sánh tính frictionless distribution và adaptable properties của các digital tokens.

Để hiểu cách crypto hoạt động như incentive tool cần quan tâm đến equity. Equity đề cập đến quyền sở hữu một phần trong một project. Hiện nay, investor có nhu cầu lớn đối với equity investments, bởi vì không giống như credit investments => Tạo ra lợi nhuận tiềm năng không bị giới hạn.

Quyền sở hữu trong các projects giai đoạn đầu có thể được mua bằng thời gian hoặc tiền. Các investor ban đầu buy shares bằng tiền của cá nhân đồng thời founders tạo ra value và công bằng bằng cách dành thời gian xây dựng project + product.

Equity điều chỉnh human & financial capital để hướng tới một mục tiêu chung là sự thành công của một projecy / company.

Cho đến khi company đạt substantial size, equity chủ yếu là speculative. Nhưng có một rào cản rất lớn đối với quyền sở hữu là equity rất khó có được và thông thường đòi hỏi founders phải hiểu điều này, nó tương đối illiquid và không thể giao dịch được.

Không phải lúc nào cũng có câu trả lời đơn giản về equity ở giai đoạn đầu => Câu hỏi đặt ra là giá trị equity là bao nhiêu? Chúng ta có thể tin tưởng vào team project để có thể được thanh toán cho equity của cá nhân trong tương lai không? User/invester có bất kỳ quyền nào trong project không?

Những vấn đề này gây khó khăn cho việc use equity như một incentive tool và đây cũng là cơ hội cho Web3 và crypto. Web3 project nói riêng và Crypto-project nói chung thêm một khía cạnh hoàn toàn mới cho equity bằng incentive tool.

Bitcoin tiên phong trong quyền sở hữu có thể chứng minh được mà không phụ thuộc vào các bên trusted. Ethereum SC bổ sung khả năng tạo resolution mechanisms và self-enforcing contracts. Những contract này có thể được sử dụng để trao reward cho việc có quyền sở hữu.

Digital token cho phép chuyển quyền sở hữu cho bất kỳ ai với low cost. Trong hầu hết các protocols và chain, quyền sở hữu phân tán thông qua token được trao để đổi lấy valuable contributions.

Điều này được thực hiện một cách không cân đối khi các mạng cần nó nhất. Ví dụ trên Compound, Curve và Balancer, các earliest liquidity providers đóng một vai trò quan trọng khi là người đầu tiên thì họ cũng chịu risk lớn nhất về opportunity cost và security risk. Những LP ban đầu này được nhận reward bằng tokenized ownership. Những người chấp nhận đầu tiên sau đó có thêm incentives để đầu tư thời gian và tiền bạc của họ vào việc áp dụng các protocol và phát triển mạng lưới.

Để nắm bắt value tokens:

  • Thu phí đối với value được tạo và phân phối cho những token holders
  • Có thiết kế incentivizes token ownership (ví dụ: giảm fee)
  • Có “work token” phải được stake để có quyền tham gia vào marketplace

Crypto cũng có thể được sử dụng để trao quyền governance cho cả những smallest investors.

Khi các communities hình thành xung quanh các blockchain networks nó khuyến khích token holders ngày càng vượt lên (một dạng incentive-war). Case study rõ nhất là incentive đẩy %APY/APR đối với Farming sector. User deposit asset càng nhiều allo chia càng nhiều %APY/APR giảm càng nhanh đổi lại protocol được rất nhiều benifit khác.

Toàn bộ crypto-space phụ thuộc vào các incentive mechanisms, tạo ra một ecosystem network khổng lồ với các loyal communities giúp cho những founders luôn cố gắng và khó có thể bỏ dự án hơn.

Crypto là hình thức modern equity mang lại cho những smallest owners tiếng nói và cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành owner.