/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Tại sao Polygon Network bị offline trong 11 giờ? - HiddenGem Team

Tại sao Polygon Network bị offline trong 11 giờ?

News

Tại sao Polygon Network bị offline trong 11 giờ?

News

Tại sao Polygon Network bị offline trong 11 giờ?

News

Dịch vụ ngừng hoạt động kéo dài: Điều gì đã xảy ra với Polygon?

Hôm qua, vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, các kỹ sư của Polygon Network (MATIC) đã tiết lộ các vấn đề trong Heimdall, một trong những lớp của thiết kế Proof-of-Stake (PoS). Để cho phép các nhà phát triển khắc phục chúng theo cách an toàn, quyết định dừng các giao dịch đã được đưa ra: nhóm đã cảnh báo người dùng về thời gian ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian ngừng hoạt động kéo dài hơn dự kiến. Khi người dùng Polygon (MATIC) bắt đầu các cuộc tranh luận sôi nổi trên các kênh truyền thông xã hội, nhóm đã đưa ra một hotfix để cho phép các hoạt động tiếp tục.

Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm nói rằng họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để khắc phục các vấn đề một cách tốt đẹp. Các công cụ Polygonscan và Polygon Bridge cũng đã ngừng hoạt động trong thời gian đó.

Hoạt động của Polygon đã trở lại bình thường vào đầu giờ khắc ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC). Đến hiện tại, Polygonscan được cập nhật và hiển thị các giao dịch trong khi Polygon Bridge đảm bảo khả năng tương tác giữa các mạng.

Trong toàn bộ thời gian ngừng hoạt động, không có tiền hoặc dữ liệu của người dùng Polygon (MATIC) gặp rủi ro, theo tuyên bố của các kỹ sư.

Vào tháng 1 năm 2022, Polygon (MATIC) đã bị tắc do khối lượng giao dịch tăng mạnh xung quanh giao thức Sunflowers Farmer GameFi.