/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Web 3.0 Archives - HiddenGem Team
Web 3.0 là gì ?

Web 3.0 là gì ?

Các giai đoạn phát triển của web Web đã phát triển rất nhiều trong những năm qua và các ứng dụng của nó ngày nay khiến chúng ta ko thể nhận ra được nó đã từng có giai đoạn rất thô sơ và nhàm chán từ những ngày đầu chớm nở. Sự phát triển của web được chia thành ba giai...

Nền tảng chuỗi chéo Biconomy chạy trên Moonriver để cung cấp các giao dịch không cần gas cho các nhà phát triển dApp

Sự hợp tác này sẽ cho phép các nhà phát triển sử dụng API Biconomy cho các giao dịch ‘không cần gas’ … Biconomy, một nền tảng cơ sở hạ tầng chuỗi giao dịch, hôm qua công bố hợp tác với Moonriver, một blockchain môi trường hợp đồng thông minh tương...