/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
USN Archives - HiddenGem Team
Near Landscape W4.04

Near Landscape W4.04

Ngân hàng Decentral ra mắt $ USN (một Stablecoin của NEAR) Ngân hàng Decentral thông báo ra mắt semi-algorithmic stablecoin đầu tiên của mình. USN là một native stablecoin của NEAR được soft-peg với Đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi Quỹ dự trữ có chứa NEAR, cùng với USDT. Các...
Near Protocol ra mắt Stablecoin riêng – $USN

Near Protocol ra mắt Stablecoin riêng – $USN

Near Protocol (NEAR) được thiết lập để khởi chạy stablecoin thuật toán USN của riêng mình vào ngày 20 tháng 4. Thông báo được đưa ra bởi người sáng lập Zorax Capital, Zoran Kole, thông qua một bài đăng trên blog Substack, nơi ông giải thích rằng sự ra mắt của...