/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Terra Archives - HiddenGem Team
Đề xuất mới của Terra gây xôn xao DeFi

Đề xuất mới của Terra gây xôn xao DeFi

Đề xuất “4pool” mới của cộng đồng Terra tiếp thêm năng lượng cho cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa stablecoin UST và DAI của MakerDAO. Vào ngày 1 tháng 4, cộng đồng Terra đã viết một chương khác.  Terra đã giới thiệu một thứ gọi là...
Terra và giao thức Algorithmic Stablecoin

Terra và giao thức Algorithmic Stablecoin

Tổng quan Terra là một giao thức dựa trên Cosmos cung cấp năng lượng cho một bộ algorithmic stablecoins. Pegs (có thể hiểu là điểm neo giá stablecoin) của coin được duy trì bởi một đồng coin có tên là LUNA. Đối với các stablecoin hàng đầu được gắn với giá của một tài...