/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Proof of Stake Archives - HiddenGem Team

Crypto 101: Proof of Stake là gì?

Loạt bài dành cho người mới bắt đầu về tiền mã hoá EP 13: Proof of Stake là gì? Proof of Stake là gì? Thuật toán đồng thuận Proof of Stake (PoS) đã được giới thiệu trở lại vào năm 2011 trên diễn đàn Bitcointalk để giải quyết các vấn đề của thuật toán phổ biến nhất...