/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
polkadot Archives - HiddenGem Team
Gần 130 triệu DOT bị khóa ở Parachains tính đến Q1.2022

Gần 130 triệu DOT bị khóa ở Parachains tính đến Q1.2022

Báo cáo lưu ý rằng việc ra mắt XCM (nhắn tin cross chain) mới nhất của giao thức web3 sẽ tối ưu hóa giao tiếp xuyên chuỗi, báo cáo lưu ý. Tài nguyên phân tích crypto Messari đã xuất bản một báo cáo về hiệu suất Q1 của Polkadot, phác thảo hành động giá của giao thức...
Polkadot Landscape W1.04

Polkadot Landscape W1.04

Polkadot thêm Skynet Substrate SDK vào hệ sinh thái Skynet Labs đã xây dựng một nền tảng lưu trữ ứng dụng và lưu trữ phi tập trung giúp dễ dàng tham gia vào phong trào internet phi tập trung. Skynet đã được chấp thuận tài trợ từ Web3 Foundation cho dự án và hiện...
Tổng quan hệ sinh thái Polkadot

Tổng quan hệ sinh thái Polkadot

Tổng quan “Mô hình parachain được tạo ra với niềm tin rằng tương lai của Web3 sẽ liên quan đến nhiều loại blockchains khác nhau hoạt động cùng nhau. Cũng giống như phiên bản hiện tại của internet phục vụ cho các nhu cầu khác nhau, các blockchain cần phải có khả...

Polkadot tổ chức cuộc bình chọn cho thương hiệu mới

Về cuộc bình chọn Sáng kiến ​​này giúp những người nắm giữ DOT có tiếng nói trong việc cập nhật thương hiệu Polkadot bằng cách bỏ phiếu cho thương hiệu và tạo ra những logo ưa thích của họ. Cũng giống như công nghệ của Polkadot, chúng được phát triển thông qua việc...