/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
pexdao Archives - HiddenGem Team
PearDAO (PEX) – Decentralized Online Marketplace

PearDAO (PEX) – Decentralized Online Marketplace

Tổng quan PEAR là một thị trường trực tuyến phi tập trung . Mục tiêu cung cấp một thị trường mở, miễn phí, phi tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và giá trị bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán phi tập trung , thị trường phi tập trung (PEAR...