near Archives - HiddenGem Team

NEAR Update: Những con số và sự kiện nổi bật

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những con số nổi bật và các dự án vừa bắt tay với Near Protocol nhé: NEAR’s những con số 1M ví NEAR được kích hoạt 350k+ giao dịch mỗi ngày 200+ đối tác với hệ sinh thái NEAR 100+ đội nhóm cộng đồng Guilds NEAR’s Private Shard...