/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
near protocol Archives - HiddenGem Team
Near Landscape W4.04

Near Landscape W4.04

Ngân hàng Decentral ra mắt $ USN (một Stablecoin của NEAR) Ngân hàng Decentral thông báo ra mắt semi-algorithmic stablecoin đầu tiên của mình. USN là một native stablecoin của NEAR được soft-peg với Đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi Quỹ dự trữ có chứa NEAR, cùng với USDT. Các...

NEAR Update: Những con số và sự kiện nổi bật

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những con số nổi bật và các dự án vừa bắt tay với Near Protocol nhé: NEAR’s những con số 1M ví NEAR được kích hoạt 350k+ giao dịch mỗi ngày 200+ đối tác với hệ sinh thái NEAR 100+ đội nhóm cộng đồng Guilds NEAR’s Private Shard...