/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
metamask Archives - HiddenGem Team
MetaMask cho phép người dùng iPhone mua crypto bằng Apple Pay

MetaMask cho phép người dùng iPhone mua crypto bằng Apple Pay

Ví MetaMask đã mở rộng sang hệ sinh thái của Apple bằng cách khởi chạy tích hợp với nền tảng thanh toán của công ty này. Vào ngày 29 tháng 3, MetaMask đã công bố một loạt các bản cập nhật cho phiên bản di động 4.3.1, quan trọng nhất là tích hợp Apple Pay. Vấn đề là...