/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
merge Archives - HiddenGem Team
Ethereum Merge là gì?

Ethereum Merge là gì?

Tổng quan Ethereum merge là một sự kiện nâng cấp lớn của mạng Ethereum khi chuyển từ cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (POW) sang Proof-of-Stake (POS) . Khi bản nâng cấp được hoàn thành , các miners sẽ không thể tiếp tục đào ETH nữa, mà thay vào đó nếu như muốn nhận...