/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
landscape Archives - HiddenGem Team
Oasis Landscape W3.04

Oasis Landscape W3.04

Nâng cấp Damask Oasis Network đã đảm bảo được số phiếu bầu từ Validator Sau quá trình thử nghiệm rộng rãi, cả nội bộ và trên Testnet, đồng thời ngăn chặn mọi vấn đề quan trọng vào phút cuối, bản nâng cấp hệ sinh thái Oasis này đã được tiến hành vào ngày 11 tháng 4 năm...
Polkadot Landscape W1.04

Polkadot Landscape W1.04

Polkadot thêm Skynet Substrate SDK vào hệ sinh thái Skynet Labs đã xây dựng một nền tảng lưu trữ ứng dụng và lưu trữ phi tập trung giúp dễ dàng tham gia vào phong trào internet phi tập trung. Skynet đã được chấp thuận tài trợ từ Web3 Foundation cho dự án và hiện...
Landscape Mina Protocol W1.03

Landscape Mina Protocol W1.03

Sau 2 tuần chờ đợi, hôm nay mình gửi đến anh em một số updated của dự án Mina Protocol. Mời anh em xem chi tiết bên dưới nhé. Binance hỗ trợ Staking Mina Protocol. Binance đã chính thức cho phép những người đang sở hữu Mina có thể staking trên nền tảng của họ. Với mức...