/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
JPEG'd Archives - HiddenGem Team
JPEG – Giao thức NFT Lending

JPEG – Giao thức NFT Lending

Tổng quan NFTs đã tăng từ 0 lên $17B vốn hóa thị trường chỉ trong năm ngoái. On-chain generative art, Bored Apes, Milady’s và rất nhiều NFT khác đã đạt được mức định giá mà nhiều người nghĩ là không thể cách đây không lâu. Trong khi nhiều nhà đầu tư hài lòng với việc...