Gamefi Archives - HiddenGem Team

Wanaka Farm thông báo về chương trình Raindrop

Chương trình Raindrop @WAI và @WANA dành cho những người chơi đã tham gia test game. Wakana Farm vừa thông báo về chương trình raindrop dành cho tất cả người chơi đã tham giá vào việc test game Wanaka Farm bản Alpha và Beta cũng như đã gửi những ý kiến giá trị đến đội...