Do Kwon Archives - HiddenGem Team

Terra’s Do Kwon bị SEC gửi trát hầu toà

Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đang kiện Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Người xây dựng nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) Terra xác nhận rằng anh đã nhận được trát đòi hầu tòa của SEC tại buổi hội nghị Mainnet của Messari vào tháng...