CoinDesk Archives - HiddenGem Team

Tăng gấp 10 lần Giá trị được đảm bảo bởi dữ liệu của Chainlink trong vòng chưa đầy một năm

Giá trị của các hợp đồng thông minh phụ thuộc vào dữ liệu từ các mạng lưới tiên tri của Chainlink đã tăng lên 75 tỷ đô la. Đồng sáng lập của Chainlink – Sergey Nazarov (CoinDesk) Chainlink, nhà cung cấp dữ liệu lớn nhất cho các hợp đồng thông minh, cho biết giá...