/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Chainalysis Archives - HiddenGem Team
Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021

Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021

Chainalysis đã nêu chi tiết cách tội phạm rửa tiền crypto vào năm 2021 so với năm trước. Việc sử dụng protocol DeFi được sử dụng tăng mạnh nhất. Một báo cáo mới của Chainalysis đã tiết lộ rằng $8,6B đã được rửa thông qua crypto vào năm 2021. Tăng 25% so với năm 2020,...