/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Biconomy Archives - HiddenGem Team

Nền tảng chuỗi chéo Biconomy chạy trên Moonriver để cung cấp các giao dịch không cần gas cho các nhà phát triển dApp

Sự hợp tác này sẽ cho phép các nhà phát triển sử dụng API Biconomy cho các giao dịch ‘không cần gas’ … Biconomy, một nền tảng cơ sở hạ tầng chuỗi giao dịch, hôm qua công bố hợp tác với Moonriver, một blockchain môi trường hợp đồng thông minh tương...