/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
bank Archives - HiddenGem Team
Chính phủ Nga giới thiệu dự luật crypto lên Quốc Hội

Chính phủ Nga giới thiệu dự luật crypto lên Quốc Hội

Bộ Tài chính Nga đang đẩy nhanh kế hoạch điều chỉnh cryptocurrency trong nước và đã đưa ra một dự luật cho quốc hội. Theo một thông cáo, dự luật đã được trình bày vào ngày 18 tháng 2 và dựa trên lộ trình đã được phê duyệt trước đó do một số cơ quan chính phủ soạn...