/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sự kiện airdrop trị giá 20.000USD The Impossible Finance X Coinmarketcap - HiddenGem Team

Sự kiện airdrop trị giá 20.000USD The Impossible Finance X Coinmarketcap

Uncategorized

Sự kiện airdrop trị giá 20.000USD The Impossible Finance X Coinmarketcap

Uncategorized

Sự kiện airdrop trị giá 20.000USD The Impossible Finance X Coinmarketcap

Uncategorized

Impossible Finance đang kỷ niệm sự kiện ra mắt sắp tới của Impossible Launchpad và IDIA Token với một đợt airdrop trị giá lên tới 20.000 USD của IF Tokens cho 2000 người chiến thắng. Token IDIA là mã thông báo để được cấp quyền truy cập vườn ươm phi tập trung của Impossible, từ đó sẽ được phân bổ sớm cho các dự án sắp tới hết sức hấp dẫn trong blockchain của Impossible Launchpad. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra từ 08/08/2021 – 13/08/2021.

Các bước để tham gia sự kiện Airdrop như sau:

1 – Thêm token IF vào danh sách theo dõi coinmarketcap của bạn tại: https://coinmarketcap.com/currencies/impossible-finance/
2 – Thêm token IDIA vào danh sách theo dõi coinmarketcap của bạn tại: https://coinmarketcap.com/currencies/impossible-decentralized-incubator-access/
3 – Tham gia cộng đồng Telegram tại: https://t.me/ImpossibleFinance
4 – Theo dõi họ trên Twitter tại: https://twitter.com/impossiblefi
5 –  Đăng ký kênh thông báo TG tại: https://t.me/impossibleann
6 – Theo dõi họ trên Medium tại: https://medium.com/impossiblefinance
7 – Tham gia kênh Discord tại: https://discord.com/invite/SyF3RzxQCZ
8 – Tham gia nhóm Collab Land: https://telegram.me/collablandbot?start=VFBDI1RFTCNDT01NIy0xMDAxNTIyMTYzNDI5
9 – Tweet lại và nhận xét về bài đăng thông báo IDO tại https://mobile.twitter.com/impossiblefi/status/1422530518050951173

Impossible Finance sẽ chọn 2000 người chiến thắng và token IF đến địa chỉ ví của người chiến thắng, người chiến thắng sẽ được công bố trên các kênh truyền thông xã hội của Impossible Finance.