/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sự kiện airdrop 600k$ Dogs Of Elon - HiddenGem Team

Sự kiện airdrop 600k$ Dogs Of Elon

Uncategorized

Sự kiện airdrop 600k$ Dogs Of Elon

Uncategorized

Sự kiện airdrop 600k$ Dogs Of Elon

Uncategorized

1. Thời gian

Sự kiện sẽ diễn ra từ 01/11/2021 đến 20/11/2021

2. Phần thưởng

Phần thưởng của sự kiện sẽ là loại NFT đặc biệt, cụ thể là 150 NFT dành cho 150 người tham gia may mắn, hiện sự kiện đã thu hút được hơn 500k người tham gia.

3. Cách thức tham gia

Để tham gia, các bạn cần làm đầy đủ những bước sau đây:

Chúc các bạn may mắn nhé ^^.