/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sự Đồng Thuận Trong Blockchain - Phần 1 - HiddenGem Team

Sự Đồng Thuận Trong Blockchain – Phần 1

Knowledge

Sự Đồng Thuận Trong Blockchain – Phần 1

Knowledge

Sự Đồng Thuận Trong Blockchain – Phần 1

Knowledge

Hiểu sâu hơn về một khái niệm phổ biến nhưng bị hiểu nhầm rộng rãi trong công nghệ blockchain: Thuật toán đồng thuận (Consensus Algorithm).

Cointelegraph đang theo dõi sự phát triển của một blockchain hoàn toàn mới từ khi thành lập đến mainnet và nhiều hơn thế thông qua loạt bài của nó, Inside the Blockchain Developer’s Mind. Trong các phần trước, Andrew Levine của Koinos Group đã thảo luận về một số thách thức mà nhóm phải đối mặt kể từ khi xác định các vấn đề chính mà họ định giải quyết và vạch ra 3 trong số “cuộc khủng hoảng” đang cản trở việc áp dụng blockchain: khả năng nâng cấpkhả năng mở rộng và quản trị. Loạt bài này tập trung vào thuật toán đồng thuận: phần một về Proof-of-Work, phần hai về Proof-of-Stake và phần ba về Proof-of-Burn.

Để hiểu sâu hơn về thành phần này của blockchain, một trong những điều tôi luôn muốn làm trong các bài viết này là bắt đầu bằng cách lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh bởi vì thuật toán đồng thuận chỉ là một phần nhỏ của một hệ thống lớn hơn nhiều.

Blockchains là một game trong đó người chơi cạnh tranh để xác thực các giao dịch bằng cách nhóm chúng thành các blocks phù hợp với các blocks giao dịch đang được tạo bởi những người chơi khác. Cryptography được sử dụng để che giấu dữ liệu có thể cho phép những người này gian lận. Một quy trình ngẫu nhiên được sử dụng để phân phối digital tokens cho những người chơi theo quy tắc và tạo ra các blocks khớp với các blocks do người khác gửi. Các blocks này sau đó được liên kết với nhau để tạo ra một bản ghi có thể xác minh được của tất cả các giao dịch đã từng được thực hiện trên mạng lưới.

Khi mọi người tạo ra các blocks mới với các giao dịch khác nhau trong đó, chúng tôi gọi đây là “fork” vì chain hiện đang chuyển sang hai hướng khác nhau. Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta muốn xảy ra. Toàn bộ giá trị của một blockchain bắt nguồn từ thực tế là mọi người đều đồng ý – đã đi đến thống nhất về những giao dịch xảy ra khi nào. Do đó, các thuật toán đồng thuận nhằm giải quyết các ngã ba này.

Sự đổi mới thực sự của Satoshi

Vào cuối ngày, điều đảm bảo rằng mọi người đều cập nhật cơ sở dữ liệu của họ để khớp với nhau là cách họ bị phạt (punished) khi không làm như vậy. Các giao thức chứa các quy tắc để sắp xếp các giao dịch một cách hợp lý nhưng nếu không có hậu quả do vi phạm các quy tắc đó, chúng sẽ vô hiệu. Sự đổi mới thực sự mà Satoshi Nakamoto đưa ra trong white paper về Bitcoin (BTC) là việc sử dụng các biện pháp khuyến khích kinh tế một cách lịch sự (elegant).

Satoshi Nakamoto không phát minh ra ý tưởng về “electronic coin”. Ông đã tạo ra một hệ thống elegant để kết hợp cryptography với kinh tế học để tận dụng các  electronic coins, hiện được gọi là cryptocurrencies, sử dụng các biện pháp khuyến khích để giải quyết các vấn đề mà một mình thuật toán không thể giải quyết được. Thiết kế của ông buộc mọi người phải hy sinh tiền để khai thác các blocks giao dịch. Mọi người sẽ phải hy sinh số tiền này hết lần này đến lần khác bằng cách chơi theo các quy tắc của hệ thống và cố gắng tổ chức các giao dịch thành các blocks để mọi người khác trong mạng lưới chấp nhận. Nếu họ làm điều này đủ lâu, họ sẽ nhận được phần thưởng bằng đơn vị currency của nền tảng.

Tất nhiên, không có cách nào để blockchain biết rằng tiền đã được sử dụng dưới dạng USD, yên hoặc euro, đó là lý do tại sao ông ta sử dụng proxy dưới dạng meaningless work. Ông ấy đã làm cho việc khai thác các blocks trở nên khó khăn một cách không cần thiết để bất kỳ ai khai thác thành công một blocks nhất thiết phải chi tiền cho phần cứng và năng lượng để chạy phần cứng đó. Vì vậy, mỗi blocks được khai thác thành công được hỗ trợ bởi số tiền đã được hy sinh không chỉ vào phần cứng mà còn dựa trên năng lượng cần thiết để chạy phần cứng đó và tạo ra block đó. Bất cứ khi nào có fork, các thuật toán đồng thuận Proof-of-Work (PoW) là một hệ thống tự động, theo đó fork được hỗ trợ bởi nhiều work nhất là fork “đúng”.

Điều này có nghĩa là tất cả những người tiếp tục sản xuất blocks trong đợt fork đó sẽ tiếp tục kiếm được phần thưởng và tất cả những người tiếp tục sản xuất blocks trên đợt fork khác sẽ không kiếm được phần thưởng. Vì những người này đã chi tiền của họ để mua phần cứng và chạy nó để sản xuất các blocks, nên hình phạt rất dễ dàng vì họ đã bị phạt bằng tiền. Họ đã tiêu tiền của mình vì vậy nếu họ muốn tiếp tục sản xuất các blocks trên dây chuyền sai, điều đó cũng tốt. Họ sẽ không kiếm được bất kỳ phần thưởng nào và họ sẽ không kiếm lại được tiền của mình. Họ sẽ hy sinh số tiền đó mà không có gì. Các blocks của họ sẽ không được mạng chấp nhận và họ sẽ không kiếm được bất kỳ token nào.

Hệ thống Proof-of-Work này đảm bảo rằng cách duy nhất một người không muốn chơi theo luật, một tác nhân độc hại, là có được và chạy nhiều phần cứng hơn tất cả những người khác cộng lại, chẳng hạn như bằng cách thực hiện một 51% attack.

Đây là elegance đằng sau Proof-of-Work. Hệ thống không thể hoạt động nếu không hy sinh lượng vốn ngày càng tăng. Satoshi đã kết hợp cryptography và kinh tế học để tạo ra một sổ cái các giao dịch đáng tin cậy đến mức không thể tin được.

Tuy nhiên, có những thuật toán đồng thuận khác nhau hoạt động theo những cách hơi khác nhau. Nổi tiếng nhất trong số đó là Proof-of-Stake (PoS).

Source: https://cointelegraph.com/news/inside-the-blockchain-developer-s-mind-blockchain-consensus-part-1