/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Stablecoin cần thiết lập một tiêu chuẩn chung - HiddenGem Team

Stablecoin cần thiết lập một tiêu chuẩn chung

News

Stablecoin cần thiết lập một tiêu chuẩn chung

News

Stablecoin cần thiết lập một tiêu chuẩn chung

News

Michael Hsu, giám đốc Cơ quan quản lý tiền tệ (OCC), cho biết các công ty phát hành stablecoin nên xây dựng một tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn của web được tạo ra trong những ngày đầu của Internet.

“Để đảm bảo rằng stablecoin được phổ biến nhiều hơn, tôi tin rằng một ​​thiết lập một tiêu chuẩn tương tự như sáng kiến ​​như “the Internet Engineering Task Force” hay “World Wide Web Consortium” cần phải được thành lập với các lĩnh vực khác không chỉ là crypto” Web Hsu.

Ông cho biết OCC sẵn sàng làm việc với các văn phòng chính phủ khác như “Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia” về việc này và cho rằng “stablecoin thiếu các tiêu chuẩn chung và không thể tương tác”.

OCC và các cơ quan tài chính khác của Hoa Kỳ đã tham gia giám sát stablecoin sau khi họ đồng ý  rằng các nhà phát hành stablecoin phải được đối xử như các ngân hàng được quản lý. Người đứng đầu OCC cũng là thành viên của hội đồng giám sát ổn định tài chính, đã nghiên cứu xem có nên coi stablecoin là một rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính rộng lớn của Hoa Kỳ hay không.

Bài viết nhằm mục đích đưa thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Cảm ơn các bạn đã xem.