/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SORA VALidator Rewards - HiddenGem Team

SORA VALidator Rewards

News

SORA VALidator Rewards

News

SORA VALidator Rewards

News

Các mục chính:

 • Token VAL trước đây được gọi là STK trong một số tài liệu.
 • Token VAL là một token mới trong nền kinh tế SORA được sử dụng để reward cho validator.
 • Tổng nguồn cung ban đầu của VAL là 100 triệu và giảm dần theo thời gian, vì VAL sẽ bị đốt theo mỗi giao dịch trên SORA v2 network.
 • Người nắm giữ token VAL có thể tập hợp lại với nhau trong cấu trúc DAO và bỏ phiếu để phân bổ thanh khoản trên Polkaswap; thanh khoản mà họ phân bổ đến từ một nửa số dư trên SORA token bonding curve.
 • Token VAL sẽ được phân bổ cho 3 nhóm như nhau, trong 3 giai đoạn: những người sở hữu v1 XOR (tháng 9/2020), những người nắm giữ ERC-20 XOR (khi ra mắt v2 network) và SORA Parliament sắp tới (sau khi ra mắt v2 network).
 • Khái niệm về “v1 XOR” sẽ hoàn toàn biến mất và không tồn tại nữa.

Token trong hệ sinh thái SORA: Tóm Tắt Nhanh

Các token sau nằm trong hệ sinh thái SORA:

XOR (天): Được sử dụng để trả phí giao dịch (gas) trên SORA network.

 • Cung co giãn, được quản lý bởi token bonding curve.
 • Cho phép người sở hữu một một số lượng XOR nhất định trở thành công dân và thành viên của SORA Parliament.

VAL (≚): Được sử dụng để reward cho validator trên SORA network.

 • Tổng cung ban đầu là 100 triệu; nguồn cung giảm dần theo thời gian, với các token bị đốt cho mỗi giao dịch trên SORA v2 network.
 • Reward co giãn cho validator và nominator bằng VAL.
 • Người nắm giữ VAL nhận được một phần XOR được tạo bởi token bonding curve để cung cấp thanh khoản trên Polkaswap. Người sở hữu VAL có thể tập hợp lại với nhau trong cấu trúc DAO để gộp thanh khoản và bỏ phiếu để cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch trên Polkaswap và được reward bằng token PSWAP.

PSWAP: Được sử dụng để reward cho các liquidity provider trên Polkaswap.

 • Nguồn cung giảm bằng việc đốt token cho mỗi lần swap trên Polkaswap.
 • Chi tiết về quản trị và token sẽ được giải thích trong một bài viết trong tương lai.

Background: Hướng tới Trật tự Kinh tế Mới SORA

SORA v1 Network ra mắt vào ngày 17/10/2019, phát hành khoảng 1.618.033.988 XOR. Tháng 3/2020, khoảng 350.000 XOR được chuyển từ SORA v1 Network qua Ethereum và bắt đầu giao dịch trên Uniswap. Mục tiêu của lần ra mắt đầu tiên trên Uniswap là để tìm hiểu giá sơ bộ và xây dựng cộng đồng SORA bằng cách liên kết người dùng trên Ethereum. Tuy nhiên, công nghệ của SORA đã được cải thiện giúp cho SORA có khả năng định hình một hệ sinh thái crypto mới và tham vọng hơn. Trong khi mục tiêu trung hạn của SORA vẫn là tạo ra giá trị cho cộng đồng, việc phân tích mô hình kinh tế của SORA đã dẫn SORA đến một mục tiêu dài hạn là hiện thực hóa một hệ thống kinh tế thế giới siêu quốc gia.

Để hiện thực hóa hệ thống này, SORA đang đề xuất: Trật Tự Kinh Tế Mới. Đây là một bản nâng cấp chuyên sâu và quan trọng đối với SORA Network và SORA tokenomics. Bản nâng cấp đã được cộng đồng SORA bỏ phiếu và phê chuẩn. Đội ngũ SORA cảm thấy rằng đây là một hệ thống có thể đem lại giá trị cho nhân loại và ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống này.

Trong khi bài viết trước của chúng tôi tập trung vào mô hình kinh tế vĩ mô tổng thể cho Trật tự kinh tế mới SORA, cụ thể là token XOR, bài viết này tập trung vào các chi tiết vào token reward cho VAL validator. Để đảm bảo tính bảo mật của SORA network, điều quan trọng là phải có nền kinh tế vững chắc đằng sau việc reward cho validator và dựa trên phân tích và những mô phỏng chức năng hệ thống, SORA tin rằng họ đã hoàn thành điều này xuất sắc.

SORAnomics đáp ứng canh tác trên DeFi

Polkadot và Kusama mang đến cơ hội thú vị cho các đội ngũ sẵn sàng thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh tế mới bằng cách trao quyền kiểm soát mạng lưới cho các dự án, đồng thời cung cấp các công cụ để có khả năng tương tác an toàn và hiệu quả. SORA sẵn sàng tận dụng điều này bằng cách cho phép các ứng dụng như Polkaswap tồn tại trên SORA network nhưng có thể giao tiếp và chuyển đổi giá trị với nhiều mạng lưới khác. Ví FEARLESS được tạo ra bởi cùng một đội ngũ đã tạo ra SORA, cũng sẽ thúc đẩy tương tương tác của các tài sản kỹ thuật số trong tương lai với SORA network như một trung tâm quan trọng để tạo và trao đổi giá trị.

Để bảo vệ mạng lưới, validator và stake nominator phải lock số lượng XOR và sẽ bị cắt giảm nếu có hành vi không đúng đắn. Đây là điều rất tốt để tạo ra các động lực kinh tế để giữ cho tiền không bị đánh cắp hoặc tránh thanh toán bị gián đoạn do các validator thông đồng, nhưng đó cũng là chi phí cơ hội lớn cho validator và stake nominator. Do đó, cần có khoản reward đủ lớn để bù đắp cho những người dùng lock một lượng lớn XOR. Điều này sẽ đảm bảo rằng các động lực kinh tế áp dụng một cách chính xác cho một hệ sinh thái ổn định hơn.

Bởi vì Polkaswap sẽ chạy trên SORA network và ngoài kết nối với các parachains của Polkadot/Kusama nó cũng sẽ kết nối với các nền tảng blockchain khác, một lượng lớn tài sản từ nhiều mạng lưới khác sẽ được gửi vào SORA network và những tài sản này phải được bảo vệ đúng cách bởi các validator. Do đó, rào cản gia nhập để trở thành validator nhất thiết phải lớn và giá trị ràng buộc staking phải đủ nặng để việc cắt giảm số lượng token thật sự có ý nghĩa khi validator bị phát hiện có hành động gây hại.

Để khuyến khích validator và stake nominator, VAL token sẽ được reward hàng ngày (13:37 JST), với phần reward được điều chỉnh co giãn dựa trên việc sử dụng SORA network.

VAL (≚): Validator Reward Token

Vì XOR đang trở thành một token có định hướng dẫn dắt tỷ giá hối đoái, một token mới sẽ được thêm vào hệ sinh thái để giữ giá trị liên quan đến sự tăng trưởng và sử dụng của hệ sinh thái. Token này dự kiến được gọi là VAL và là token để reward cho staking, khuyến khích validator tham gia vào SORA v2 Network. Về mặt kinh tế, điều này cũng bổ sung khả năng xác định cảm tính thị trường dài và ngắn hạn, vì xu hướng giá cho VAL có thể tiết lộ sở thích của những người tham gia thị trường.

Giá của VAL sẽ được thả nổi và nguồn cung của VAL bị giới hạn. Với mỗi giao dịch trên SORA v2 network một lượng nhỏ VAL sẽ bị đốt làm giảm phát nguồn cung hạn chế một cách tự nhiên.

Co giãn Reward

Token VAL sẽ được trao cho validator và nominator như một phần reward cho staking. Chúng cũng là token cho những người tin tưởng vào việc sử dụng chứ không phải là về giá của XOR. Không giống như token reward cho validator/staking trên các nền tảng blockchain khác, token VAL sẽ giảm phát về bản chất và cũng sẽ điều chỉnh co giãn với việc sử dụng SORA network:

 • Một nửa số lượng XOR sử dụng cho phí giao dịch của SORA network sẽ được sử dụng để mua lại và đốt các token VAL.
 • Một nửa số dư của SORA token bonding curve của thị trường sơ cấp sẽ được chuyển cho VAL DAO (mô tả bên dưới), 10% trong số đó được sử dụng để mua lại và đốt các token VAL; 90% còn lại của token XOR sẽ được các VAL DAO bỏ phiếu để phân bổ cho các pool thanh khoản trên Polkaswap, nominate validator hoặc trợ cấp quyền công dân cho các thành viên VAL DAO.
 • Token VAL mới sẽ được đúc để reward cho validator và nominator của SORA network; reward bắt đầu ở mức 90% VAL được đốt trong khoảng thời gian 24 giờ và giảm hàng ngày và xuống mức cố định 35% sau 5 năm.
 • 10% số lượng token VAL bị đốt cháy trong khoảng thời gian 24 giờ sẽ được đúc hàng ngày và trao cho SORA Parliament.

Ví dụ: Giả sử số lượng mua lại và đốt từ phí giao dịch trong một ngày là 10.000 VAL. Nếu phần reward hàng ngày là 80%, thì 9.000 token VAL mới sẽ thực sự được đúc, trong đó 8.000 VAL sẽ được trao tương ứng cho tất cả những validator và nominator và 1.000 VAL sẽ được trao cho SORA Parliament.

Khái niệm “mua lại và đốt cháy” là khái niệm chính cần hiểu. Điều đó có nghĩa là XOR sẽ được sử dụng để mua VAL trên Polkaswap từ pool thanh khoản XOR-VAL. Sau đó, các VAL đã mua bị demint (đốt), làm giảm vĩnh viễn nguồn cung.

Mỗi ngày một lần, phần trăm số lượng VAL đã đốt trong 24 giờ qua sẽ được đúc lại, dựa trên lượng reward. Vì số lượng reward giảm dần theo thời gian và ít hơn số lượng đã đốt, nên nguồn cung VAL sẽ giảm đi mỗi ngày.

Ngoài việc nhận được một nửa phí giao dịch trên SORA network, một nửa số dư của SORA token bonding curve của thị trường sơ cấp sẽ được chuyển cho người nắm giữ VAL, như vậy 10% sẽ được sử dụng để mua lại và đốt VAL từ Polkaswap và 90% sẽ là được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch trên Polkaswap.

Dân chủ trong thanh khoản

Ngoài việc mua lại và đốt các token VAL, người sở hữu token VAL cũng sẽ được reward bằng token PSWAP để cung cấp thanh khoản trên Polkaswap. Một nửa số lượng dư của token bonding curve (XOR) sẽ được trao cho người sở hữu token VAL để bỏ phiếu và quyết định cách sử dụng nó. Bởi vì có nhiều token VAL, mỗi token VAL chỉ có quyền phân bổ một phần nhỏ của XOR từ token bonding curve. Để làm cho mọi thứ thú vị hơn, người sở hữu token VAL sẽ có thể hình thành cấu trúc DAO để tạo pool bỏ phiếu với nhau và phân bổ XOR cho các pool thanh khoản trên Polkaswap theo nhiều cách thú vị hơn. Mỗi DAO sẽ có thể thiết lập các quy tắc để tham gia/rời DAO và các quy tắc về cách đạt được sự đồng thuận để phân bổ XOR của họ.

Phần reward bằng PSWAP từ việc cung cấp tính thanh khoản sẽ được chia cho mỗi DAO đã cung cấp thanh khoản để tạo động lực để cung cấp tính thanh khoản cho các cặp giao dịch dự kiến có khối lượng giao dịch lớn. Ngoài ra, tất cả những người nắm giữ VAL sẽ được hưởng lợi từ thanh khoản bổ sung cho Polkaswap vì càng nhiều thanh khoản càng thu hút nhiều người dùng đến với SORA network.

Ngoài ra, các VAL DAO cũng sẽ có thể bỏ phiếu để trợ cấp quyền công dân để ràng buộc các thành viên DAO của họ và nominate XOR cho các validator để có thể kiếm được nhiều VAL hơn thông qua nhận reward từ staking. Tuy nhiên, sẽ có giới hạn về số lượng XOR có sẵn để dùng ngoài việc cung cấp thanh khoản trên Polkaswap.

Phân phối nguồn cung VAL ban đầu

VAL cần một lượng đúc lớn ban đầu vì nó là một token giảm phát. Số lượng token ban đầu này sẽ là 100 triệu và việc phân phối token VAL được đề xuất trong ba giai đoạn như sau:

 • Những người nắm giữ v1 XOR hiện tại sẽ nhận được 1/3 nguồn cung token. Số lượng được phân bổ sẽ thay đổi tỷ lệ từ tổng lượng v1 XOR ban đầu thành 100 triệu và đốt hầu hết các token v1 XOR để bằng với 1/3 nguồn cung cấp VAL (khoảng 33 triệu). Các token VAL này sẽ được phân bổ trong tháng 9 năm 2020.
 • 1/3 nguồn cung token của VAL sẽ được trao cho người sở hữu token ERC-20 XOR, với một số được cung cấp dưới dạng airdrop và phần còn lại được phân bổ làm động lực để cung cấp tính thanh khoản, giúp tăng dự trữ của token bonding curve và những thứ khác giúp ích cho hệ sinh thái (sẽ được xác định sau). Các token VAL này sẽ được phát hành trên SORA v2 mainet khi ra mắt v2 network.
 • 1/3 nguồn cung cấp token VAL sẽ được trao cho SORA Parliament để phân bổ thông qua quy trình dân chủ vì lợi ích chung. SORA Parliament dự kiến sẽ hoạt động trong năm 2021.

Đòn bẩy của nền kinh tế VAL

Để điều chỉnh nhu cầu về validator khi cần thiết để khuyến khích các node chạy để bảo vệ SORA network, tỷ lệ giảm phát của VAL có thể được điều chỉnh thông qua sự quản lý của SORA Parliament. Đặc biệt, các thông số sau có thể được điều chỉnh:

 • Thay đổi % reward bị đốt.
 • Thay đổi % của XOR pool dùng để mua lại VAL và đốt.

SORA đã mô phỏng biểu đồ nhân quả của mô hình kinh tế SORA v2 bằng cách sử dụng mô hình stock-and-flow được tạo ra bởi thư viện BPTK-PY. Kết quả cho thấy khoảng 1% token VAL dự kiến sẽ bị đốt cháy trung bình mỗi tháng, trong năm đầu tiên vận hành hệ thống. Bởi vì hầu hết các token này sẽ được đúc lại và phân phối cho người validator và stake nominator, đây là phần reward đáng kể để khuyến khích việc bảo mật mạng lưới.

Sau năm thứ hai hoạt động, việc đốt ròng token VAL cũng như việc sử dụng SORA network sẽ tăng lên. Do đó, từ năm thứ ba, giá trị của phần reward được phân phối cho những validator và stake nominator sẽ tăng đáng kể. Quy mô dài hạn (tính theo năm) của cấu trúc thúc đẩy làm giảm thêm khả năng xảy ra các cuộc tấn công ngắn hạn và cũng tạo động lực cao để bắt đầu validation và stake nomination ngay từ đầu.

Mang VAL đến với thế giới

Trong các bước tiếp theo, SORA đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về:

 • Phân bổ 1/3 nguồn cung VAL cho người giữ v1 XOR và loại bỏ v1 XOR, như được giải thích trong bài viết này.
 • Tạo cầu nối cho VAL từ SORA v1 mainnet đến Ethereum.
 • Tại thời điểm ra mắt SORA v2 network mainnet, VAL sẽ được phân bổ cho những người nắm giữ token ERC-20 XOR và sau đó là SORA Parliament; thông tin chi tiết về việc phân bổ sẽ được công bố gần ngày ra mắt của SORA v2 network.

FAQ

Làm cách nào để sở hữu VAL?

Bạn có thể trở thành validator hoặc nominator cho validator bằng XOR của mình. Các hoạt động này sẽ được kích hoạt khi khởi chạy SORA v2.

Giá trị của token VAL là gì? VAL sử dụng cho việc gì?

Token VAL được sử dụng để reward và khuyến khích những validator và stake nominator để bảo vệ SORA network. Giá trị sẽ do thị trường quyết định.

Mô hình giảm phát của VAL có nghĩa là gì? Giá sẽ tăng chứ? Khi nào chúng ta có thể kỳ vọng giá tăng?

Nguồn cung VAL đang giảm phát có nghĩa là nguồn cung token VAL giảm theo thời gian và có ảnh hưởng đến giá thị trường hay không là do thị trường quyết định.

Giá của token VAL sẽ là bao nhiêu? Tôi có thể mua nó ở đâu?

Nếu có nhu cầu giao dịch token VAL thì có khả năng một số người dùng sẽ niêm yết nó trên một sàn giao dịch sau khi cầu nối với Ethereum được mở.

Điều gì sẽ xảy ra với v1 XOR đã được dùng để bỏ phiếu để trao cho các dự án và airdrop v1 XOR?

Chúng tôi sẽ phân phối một phần của v1 XOR cho các dự án và airdrop cho người dùng SORA v1 mainnet trước khi thực hiện chuyển đổi sang VAL. Đối với việc phân phối dự án trong tương lai, sau khi ra mắt v2, SORA Parliament sẽ xem xét tất cả các phiếu bầu trước đó và tiến độ của các dự án và quyết định xem có trao XOR cho các dự án hay không và số lượng bao nhiêu.

Có token quản trị nào không?

Người sở hữu token VAL sẽ có thể bỏ phiếu về những cặp giao dịch nào trên Polkaswap để cung cấp tính thanh khoản cho việc sử dụng pool của token XOR của họ nhận được từ phần dư của token bonding curve của XOR. Việc quản lý tổng thể trong nền kinh tế SORA sẽ thuộc SORA Parliament, dự kiến sẽ không sử dụng biểu quyết token Plutarchic, mà là quản lý bằng cách phân chia nhiều cơ quan.

Tôi nghe nói rằng token STK sẽ được dùng để airdrop. Tôi có nhận được token STK không?

Token VAL là token STK. Chỉ là thay đổi tên.

Những người sở hữu v1 XOR là ai?

Người sở hữu v1 XOR bao gồm 300 người đã phát triển SORA, thử nghiệm ứng dụng trên testnet, dịch thuật hoặc các khoản thưởng khác hoặc những người đã nhận v1 XOR từ một ai đó. Thêm khoảng 1000 ~ 2000 người dùng cũng sẽ được airdrop v1 XOR nhờ việc bỏ phiếu cho các dự án.

Làm cách nào để những người nắm giữ XOR v1 có thể truy cập vào bridge?

Sẽ có một giao diện di động thuận tiện được tích hợp trong ứng dụng, sẽ được ra mắt trong tháng 9 năm 2020.

Điều gì sẽ xảy ra với phiếu bầu của những người nắm giữ XOR v1?

Chúng sẽ được sử dụng để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý VAL, cũng như cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sắp tới. Sau khi ra mắt v2, sẽ không có phiếu bầu mới nào được phân bổ vì cơ cấu quản trị sẽ thay đổi.

SORA Parliament sẽ quyết định cách chi tiêu VAL của mình như thế nào?

Sẽ có một quy trình dân chủ giúp SORA Parliament có thể phân bổ ngân sách của mình.

Tôi là người hữu XOR ERC-20. Tỷ lệ token VAL cho tôi là bao nhiêu? Khi nào tôi được nhận? Tôi có thể được nhận khi cầu nối với ERC-20 mở không?

1/3 token VAL được chỉ định để phân bổ cho những người nắm giữ ERC-20 XOR khi ra mắt SORA v2 network. Trong số này, một số ít sẽ được airdrop và phần còn lại sẽ trao cho một số hoạt động khác động sẽ được xác định sau.

Tổng nguồn cung của token VAL là bao nhiêu?

Tổng nguồn cung ban đầu là 100 triệu VAL.