/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SORA: TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI - HiddenGem Team

SORA: TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI

News

SORA: TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI

News

SORA: TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI

News

Các mục chính:

 • Các khoản dự trữ trên token bonding curve sẽ cung cấp tính thanh khoản cho XOR.
 • Một mã token mới cho staking reward được đề xuất, tạm gọi là VAL.
 • ERC-20 XOR giao dịch trên Ethereum là nguồn cung ban đầu của v2 XOR (SORA substrate network). Người nắm giữ ERC-20 XOR cũng sẽ nhận được airdrop là token VAL.
 • Nguồn cung XOR giới hạn ở mức 350.000 cho đến khi ra mắt v2 (cập nhật: SORA v2 substrate network ra mắt vào tháng 4/2021). Sau khi SORA v2 network ra mắt, nguồn cung XOR được quản lý một cách linh động bằng token bonding curve smart contract với các hàm giá mua và bán.
 • Token bonding curve với hàm giá tăng được đề xuất sử dụng cho mô hình tokenomic của SORA XOR. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung token tăng lên, giá cũng tăng theo.

Background

SORA v1 Network ra mắt vào ngày 17/10/2019. Tháng 3/2020, khoảng 350.000 XOR được chuyển từ SORA v1 Network qua Ethereum và bắt đầu giao dịch trên Uniswap. Mục tiêu của lần ra mắt đầu tiên trên Uniswap là để tìm hiểu giá sơ bộ và xây dựng cộng đồng SORA bằng cách liên kết người dùng trên Ethereum. Tuy nhiên, công nghệ của SORA đã được cải thiện giúp cho SORA có khả năng định hình một hệ sinh thái crypto mới và tham vọng hơn. Trong khi mục tiêu trung hạn của SORA vẫn là tạo ra giá trị cho cộng đồng, việc phân tích mô hình kinh tế của SORA đã dẫn SORA đến một mục tiêu dài hạn là hiện thực hóa một hệ thống kinh tế thế giới siêu quốc gia.

Để hiện thực hóa hệ thống này, SORA đang đề xuất: Trật Tự Kinh Tế Mới. Đây là một bản nâng cấp chuyên sâu và quan trọng đối với SORA Network và SORA tokenomics. Bản nâng cấp đã được cộng đồng SORA bỏ phiếu và phê chuẩn. Đội ngũ SORA cảm thấy rằng đây là một hệ thống có thể đem lại giá trị cho nhân loại và ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống này.

SORAnomics

Luận điểm chính của hệ thống kinh tế SORA là để các hệ thống kinh tế crypto có thể cạnh tranh với các hệ thống kinh tế tập trung đương thời, cần phải có một mô hình kinh tế hợp lý. Để tạo ra một mô hình kinh tế hợp lý, SORA đã khảo sát các lý thuyết kinh tế khác nhau bắt đầu vào năm 2017. Trong thời gian này, SORA đã thuê một nhà kinh tế học (Yokei Yamaguchi) vào năm 2018 và ông ấy đã hỗ trợ SORA ở nhiều phần chính của mô hình. Các kết luận chỉ ra rằng có một lượng lớn bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng chính sự thay đổi trong việc phân bổ tiền trong nền kinh tế là yếu tố cần và đủ cho sự tăng trưởng. Điều này đã được Richard Werner chỉ ra trong lý thuyết số lượng phân tách của tiền tệ, trong đó ông đã phân tách phương trình trao đổi của Fisher (MV = PY; một cách hiểu khác là MV = GDP danh nghĩa theo góc độ của người mua, trong khi PY = GDP danh nghĩa theo góc độ của nhà sản xuất / người bán) vào thực tế (R) và các giao dịch tài chính (F):

Trong đó:

V := velocity of money

M := quantity of money

P := price index

Y := output of goods/services

Q := quantity demanded

Sẽ rất hữu ích khi coi các phương trình trên như một hệ động lực học, sao cho nếu lượng tiền M ở vế trái của phương trình thay đổi, thì phải có một số thay đổi ở vế phải để cân bằng (vì V thường khá ổn định ở các nền kinh tế lớn). Đối với các giao dịch trong nền kinh tế thực, điều này có nghĩa là tiền mới đưa vào lưu thông được cân bằng bởi hàng hóa và dịch vụ để hấp thụ sức mua mới này. Tuy nhiên, đối với các giao dịch tài chính, không có hàng hóa hoặc dịch vụ mới nào được tạo ra với tiền mới được đưa vào lưu thông, do đó, điều này gây ra sự tăng giá tài sản để bù đắp (không phải là điều chúng ta muốn trong hệ thống kinh tế). Ngoài ra, cũng cần hiểu tầm quan trọng của việc mở rộng M đối với việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ mới. Như Shimomura đã viết một cách bao quát và Kurihara đã chắt lọc thành một mô hình lập trình tuyến tính đơn giản, việc mở rộng số lượng tiền cho hàng hóa và dịch vụ mới sẽ mở rộng sản lượng kinh tế vì các nguồn lực tiềm ẩn (đặc biệt là nguồn nhân lực) được huy động và các nguồn lực hiện hữu được nâng cấp bằng cách tạo ra vốn mới cho sản xuất.

Tất cả những điều này có nghĩa là để SORA trở thành một nền kinh tế phi tập trung thành công thì phải tạo ra những token mới để tạo ra hàng hóa mới (như rượu) hoặc dịch vụ (như một sàn DEX). Mặc dù đây luôn là mục tiêu của SORA, nhưng có vấn đề về thanh khoản trong v1 của nền kinh tế SORA, do đó việc khởi động hệ thống kinh tế diễn ra chậm chạp và cần có một mô hình mới để đảm bảo (hoặc chỉ dẫn) về tính thanh khoản và giá của XOR để các dự án có thể sử dụng token thành công.

Một lần nữa nghiên cứu của nhà kinh tế học Yamaguchi đã được đền đáp vì vào năm 2018 ông đã đề xuất SORA sử dụng token bonding curve để tự quản lý việc phát hành và hủy XOR trong nền kinh tế. Nói cách khác, SORA đã tìm ra cách để quản lý việc cung cấp token một cách hợp lý mà không có sự can thiệp của con người, điều này sẽ tạo ra một hệ thống tránh được các vấn đề bùng nổ của các nền kinh tế truyền thống và kinh tế giảm phát của nhiều loại cryptocurrency.

Token Bondage

Token bonding curve là một smart contract để tạo ra token mới từ những token đưa vào. Có rất nhiều biến thể có thể xảy ra và đây là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị nhưng SORA sử dụng một mô hình đơn giản có hai hàm tuyến tính: hàm giá mua và hàm giá bán.

Nguồn cung XOR trong mainet của SORA sẽ được hỗ trợ bởi thanh khoản các loại cryptocurrency có thể được chấp nhận và mỗi giao dịch của XOR sẽ yêu cầu đốt một khoản phí nhỏ, tỷ lệ đốt do cộng đồng quyết định (ví dụ: 0,01–0,10 USD tương đương). Để mua XOR trên token bonding curve, phải sử dụng một trong các loại tiền tệ được chấp nhận. Sau khi ra mắt, kế hoạch là sẽ sử dụng những token sau để mua XOR:

 • DOT
 • KSM
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • USDC
 • TUSD
 • DAI
 • VAL
 • PSWAP

Token bonding curve sẽ được xây dựng trực tiếp vào Polkaswap sao cho nếu giá thị trường thứ cấp của XOR bị vượt quá cho một trong các cặp giao dịch ở trên, token bonding curve sẽ tự động đưa XOR mới vào lưu thông, 20% của loại tiền tệ dùng mua XOR sẽ được được vào pool để mua lại XOR và burn, và 80% của số đó sẽ đưa vào các khoản dự trữ trên token bonding curve. Vì dự trữ bằng nhiều loại tiền tệ, các bản phát hành trong tương lai của hệ thống sẽ cung cấp các cách cân bằng giữa các khoản dự trữ tiền tệ để cung cấp tính thanh khoản cho nhiều loại token. Việc tích hợp chặt chẽ mô hình kinh tế SORA với Polkaswap sẽ cho phép quá trình này được tự động hóa vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Hàm giá mua sẽ bắt đầu ở mức giá cao hơn giá XOR khi ra mắt trên Uniswap. Hàm giá mua sử dụng tỷ giá hối đoái của XOR sang DAI để tìm ra giá hiện tại của XOR theo USD. Hàm giá bán sẽ ít hơn 20% so với hàm giá mua. Khoảng chênh lệch 20% giữa các hàm giá mua và bán sẽ có những cách sử dụng khác nhau, điều đó sẽ được giải thích chi tiết trong những bài viết sau. SORA Parliament (hệ thống quản trị phân vùng đa cơ quan) sẽ cung cấp phương pháp luận để phân bổ hợp lý các XOR này nhằm tạo ra hàng hóa và dịch vụ mới trong hệ sinh thái SORA, phù hợp với mô hình kinh tế SORA. Tất cả XOR được tạo ra đều được cung cấp miễn phí cho SORA Parliament để quản lý nguồn cung token bằng token bonding curve; cụ thể, cơ quan quản lý thị trường tài chính (Financial Markets Authority), cơ quan thường trực của SORA Parliament sẽ là thực thể mua và bán XOR thông qua nhà tạo lập thị trường sơ cấp.

Bởi vì token bonding curve về cơ bản là một ngân hàng trung ương phi tập trung có tính thanh khoản vô hạn, giá không thể cao hơn hoặc thấp hơn các hàm mua và bán. Điều này đặc biệt đúng vì nhà tạo lập thị trường sơ cấp SORA sẽ được tích hợp vào Polkaswap và được vận hành tự động trong phạm vi. Hơn nữa, vì các hàm định giá của token bonding curve dốc lên trên, giá sẽ tăng theo nguồn cung token. Điều này cung cấp các thuộc tính sau:

 • Tự quản quản lý nguồn cung token phù hợp với nhu cầu (cung co giãn) – Token bonding curve phát hành và loại bỏ XOR khỏi lưu thông để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định giá cả của cơ cấu kinh tế của token, vì hệ thống có thể thích ứng với các nhu cầu thay đổi.
 • Tính giá tất định – Giá mua và bán của token trên thị trường sơ cấp tăng và giảm theo sự thay đổi trong nguồn cung của token. Do đó, nó không phải là một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định. Giá khởi điểm của hàm giá mua sẽ được xác định gần với thời điểm ra mắt v2 và tăng $0.01 la cho mỗi 5000 XOR được bán ra, thậm chí đây chưa phải là mức cuối cùng và có thể thay đổi trước khi ra mắt.
 • Động lực giá liên tục – Mặc dù giá của token N thấp hơn token N + 1 và cao hơn so với token N-1, việc tính toán số lượng token được đúc cho một số lượng lệnh mua hoặc bán nhất cần phép tính tích phân.
 • Thanh khoản sâu và tức thời – Bonding curve contract là bản đối chiếu của giao dịch và luôn giữ đủ dự trữ để mua lại token (nếu nhà đầu tư muốn bán lại token với giá bán hiện tại).

Các tính năng riêng biệt cho thiết kế kinh tế dựa trên token bonding curve của SORA:

 • Tách biệt thị trường sơ cấp & thứ cấp: Thị trường sơ cấp – phát hành / rút token, thị trường thứ cấp – tỷ giá hối đoái, giao dịch chênh lệch giá.
 • Giảm thiểu ảnh hưởng của các cuộc tấn công pump và dump giá / thao túng thị trường trong khi token còn sơ khai và nền kinh tế của nó chỉ chiếm một phần nhỏ của GDP danh nghĩa của thế giới (88 nghìn tỷ USD tính đến năm 2019).
 • Token bonding curve tự reward cho những người mua XOR sớm, khuyến khích tiếp thị truyền miệng.
 • Chính sách tiền tệ phi tập trung của XOR cung cấp sự bảo vệ khỏi sự lạm quyền và hoàn toàn minh bạch cho người dùng.
 • Dự trữ mua lại của thị trường sơ cấp đặt ra giới hạn về khả năng thao túng thị trường của chính phủ hoặc những người bán khống.
 • Cơ chế khuyến khích tổng thể hoạt động để gắn kết lợi ích của tất cả các bên liên quan và giúp duy trì sự phát triển liên tục của hệ sinh thái SORA với tư cách là một tổ chức kinh tế tự chủ phi tập trung toàn cầu.
 • Hệ thống tiền tệ SORA v2 không dựa trên nợ cũng không bị thúc đẩy bởi nợ và các token mới luôn được phân bổ dưới sự giám sát dân chủ để loại bỏ các chu kỳ bùng nổ không bền vững trong các hệ thống kinh tế đương đại.

Giá mua/bán kỳ vọng trên thị trường thứ cấp bị giới hạn trong phạm vi do token bonding curve áp đặt. Do đó, giá mua/bán hiện tại được đề xuất bởi token bonding curve cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc phạm vi tin cậy của XOR trên thị trường với cơ chế định hướng dẫn dắt.

Sự bất ổn về giá là nguyên nhân chính dẫn đến mức độ áp dụng thấp của cryptocurrency cho thanh toán. Tuy nhiên, với dữ liệu về nguồn cung token theo thời gian thực sẵn có và công khai trên blockchain và token bonding curve được biết đến trên toàn cầu, tất cả người dùng có thể quan sát xu hướng hiện tại liên quan đến giá token và đưa ra mức giá kỳ vọng trong tương lai. Như minh họa bên dưới, giá mua/bán cung cấp bởi token bonding curve và giá mua/bán kỳ vọng trên thị trường thứ cấp thay đổi liên tục vì lệnh mua/bán liên tục thay đổi. Do đó, khả năng quan sát được của nguồn cung XOR cùng với các thuộc tính của token bonding curve hoạt động như một định hướng dẫn dắt về tỷ giá hối đoái XOR, làm giảm sự bất ổn và tăng cường thuộc tính lưu trữ giá trị của nó trong khi token đang ở dạng sơ khai. Khi nền kinh tế tự lưu thông dựa trên XOR trưởng thành, cơ chế token bonding curve có thể được nới lỏng hoặc loại bỏ, nhưng điều này có thể sẽ mất thêm vài thập kỷ nữa.

Trong khi nền kinh tế SORA còn trong giai đoạn sơ khai, token bonding curve đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thuộc tính lưu trữ giá trị của XOR. Khả năng xác định phạm vi tin cậy của biến động giá token làm giảm rào cản tâm lý trong việc chấp nhận XOR cho thanh toán. Vì giá của nó thay đổi liên tục, token bonding curve không phải là một cơ chế tỷ giá hối đoái cố định mặc dù chính sách của nó có điểm tương đồng với cơ chế can thiệp thị trường ngoại hối của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển.

Ngoài XOR, có một token mới VAL, đóng vai trò khuyến khích validator trên SORA v2 Network.

Token mới: VAL

Vì XOR đang trở thành một token có định hướng dẫn dắt giá, một token mới sẽ được thêm vào hệ sinh thái để giữ giá trị liên quan đến sự tăng trưởng và sử dụng của hệ sinh thái. Token này dự kiến được gọi là VAL và là token để reward cho staking, khuyến khích validator tham gia vào SORA v2 Network. Về mặt kinh tế, điều này cũng bổ sung khả năng xác định cảm tính thị trường dài và ngắn hạn, vì xu hướng giá cho VAL có thể tiết lộ sở thích của những người tham gia thị trường.

Token VAL được trao cho validator và nominators như một phần reward cho staking. VAL là một mô hình phức tạp và sẽ được giải thích đầy đủ trong một bài viết trong tương lai cùng với các quy tắc và tham số ban đầu để staking và xác thực trên SORA v2 Network.

Kế hoạch chuyển từ V1 → V2: Khái niệm cơ bản

SORA v2 Network là một sự thay đổi chuyên sâu cả về công nghệ và kinh tế. Trong khi v1 network sử dụng Hyperledger Iroha v1, SORA v2 sẽ sử dụng Substrate và sẽ trở thành một parachain cho mạng Kusama và Polkadot. Điều này sẽ cho phép XOR, VAL và các token khác của mạng SORA network chuyển sang các blockchain khác trong hệ sinh thái Polkadot, cũng như sang Ethereum, sử dụng các bridging contract.

Ngoài tầm nhìn công nghệ hấp dẫn, v2 cần thay đổi hoàn toàn mô hình kinh tế của network hiện thời. Như đã giải thích ở trên, tất cả v2 XOR phải được hỗ trợ bởi dự trữ của token bonding curve. Bởi vì nhiều v1 XOR đang tồn tại, điều này gây khó khăn cho việc chuyển đổi chúng trực tiếp sang v2 network. Thay vào đó, v1 XOR sẽ được thay thế bằng một token mới, VAL.

Tóm lại, các phần chính của kế hoạch chuyển đổi là:

 • Token XOR của Mạng SORA v1 sẽ được chuyển đổi thành VAL, dựa trên một tỷ lệ cụ thể sẽ được giải thích trong một bài viết trong tương lai. Tuy nhiên, ngụ ý quan trọng của đề xuất này là không có token XOR của Mạng SORA v1 nào sẽ làm loãng mạng v2, trong khi đồng thời, chủ sở hữu token XOR của v1 network sẽ nhận được giá trị và quyền tự quyết định.
 • Tất cả ERC-20 XOR sẽ tự động trở thành v2 XOR. Nguồn cung ban đầu này sẽ được giới hạn ở mức 350.000 XOR. Bởi vì chúng sẽ không được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ của nhà tạo lập thị trường sơ cấp khi ra mắt, token bonding curve sẽ ưu tiên xây dựng các khoản dự trữ ngay từ đầu.
 • Tất cả chủ sở hữu token ERC-20 XOR sẽ được airdrop VAL khi khởi chạy v2, tương ứng với mỗi XOR mà họ nắm giữ tại một event tổng hợp (sẽ được xác định sau, nhưng rất có thể là ngay thời điểm ra mắt v2). Vì vậy, những người nắm giữ ERC-20 XOR sẽ có VAL và v2 XOR (1 ERC-20 XOR bằng 1 v2 XOR). Để rõ ràng, ERC-20 XOR sẽ không thay đổi theo bất kỳ cách nào.

Hướng về tương lai

Một trong những lý do khiến các hệ thống kinh tế P2P phi tập trung chưa được áp dụng rộng rãi hơn và thiếu sự tinh tế là do không có khả năng tiếp cận nguồn cung vốn co giãn thông qua ngân hàng trung ương hoặc ngân hàng tiết kiệm hỗ tương. Bằng cách phi tập trung hóa khái niệm ngân hàng trung ương, các mạng lưới blockchain cuối cùng có thể tạo và phân bổ vốn để tài trợ cho các nhà sản xuất xứng đáng cũng như cơ sở hạ tầng và hàng hóa chung cần thiết. Với công nghệ tương thích của mình, SORA có thể trở thành ngân hàng trung ương phi tập trung cho thế giới blockchain, hỗ trợ tài chính cho việc tạo ra các ứng dụng mới và thú vị.

SORA v2 dự kiến chạy testnet vào cuối năm 2020 và mainet vào đầu năm 2021.

FAQs

Tôi có SORA v1 Network XOR, điều gì sẽ xảy ra với v1 XOR của tôi?

SORA đề xuất rằng tất cả v1 XOR sẽ được chuyển đổi thành VAL, một token mới. Tỷ lệ chuyển đổi cụ thể sẽ được giải thích chi tiết trong một bài viết trong tương lai. V1 XOR sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung token v2 XOR hoặc network, nhưng chủ sở hữu token XOR của v1 network sẽ nhận được giá trị và quyền tự quyết định. Một cách dễ hiểu hơn về mối tương quan cũng tương tự như Kusama và Polkadot.

Tôi có một số token trong ví SORA của tôi. Tôi có cần phải giữ chúng không?

Có, bạn nên giữ ví SORA của mình an toàn và đừng để mất passphrase! Các token này sẽ được chuyển đổi thành VAL.

SORA v2 Network XOR được tạo ra như thế nào?

Trong mainnet, việc tạo ra XOR sẽ cần sự hỗ trợ tương ứng về giá trị của mainnet XOR tại thời điểm tạo ra các “hard currencies” được chấp thuận sử dụng. Hiện tại dự kiến các loại “hard currencies” phù hợp sẽ là: BTC, ETH, USDT, USDC, TUSD, DOT, KSM, DAI. Ngoài ra, 350k token ERC-20 XOR sẽ là nguồn cung ban đầu của SORA v2 Network XOR.

Làm cách nào để các thành viên cộng đồng có thể báo hiệu họ chấp nhận đề xuất này cho SORA v2?

Các thành viên muốn ủng hộ đề xuất tóm lược sẽ có thể ủng hộ qua ứng dụng SORA trong những tuần tới, thông qua cuộc trưng cầu Yes or No bằng cách bỏ phiếu SORA. Thông tin là Hiến pháp cho SORA v2 Network sẽ được ban hành sau đó.

Các dự án trong SORA v1 đã được bình chọn có nhận được XOR không? Những người đã bỏ phiếu cho các dự án sẽ nhận được XOR?

Một số dự án có cam kết phân phối v1 XOR, vì vậy họ sẽ nhận được một số phân bổ hạn chế. Khi đợt phân bổ diễn ra, những người dùng đã bỏ phiếu cho các dự án sẽ nhận được phân bổ ngẫu nhiên tương ứng là 1% của tổng số token được phân bổ.

Làm cách nào để tôi có thể đề xuất một dự án cho SORA? Khi nào tôi có thể làm điều đó? Quy trình như thế nào?

Quy trình này sẽ được giải thích sau khi ra mắt SORA v2 Network.

PSWAP là gì và nó sẽ tác động đến SORA như thế nào?

Polkaswap là công cụ tổng hợp thanh khoản chuỗi chéo AMM DEX được xây dựng trên SORA Network. Polkaswap sẽ có token riêng của nó, PSWAP, để khuyến khích các liquidity provider. Phí gas trên Polkaswap sẽ được thanh toán bằng XOR giống như ETH trong Uniswap, thanh khoản cũng cũng bằng XOR. XOR là một token hữu ích cho việc cung cấp thanh khoản trên Polkaswap vì nó không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá nhanh chóng (giảm thiểu tổn thất vô thường), có tính thanh khoản cao (nhờ token bonding curve market maker) và trung lập giữa các dự án hệ sinh thái Polkadot khác, nhưng sử dụng DOT và KSM để dự trữ.

Các dự án khác sẽ được xây dựng trên SORA Network?

SORA Network sẽ hoạt động để trở thành một network có hiệu suất cao, hiệu quả và không cần sự cho phép cho vô số ứng dụng. Ban đầu, nhiều dự án trong số này có thể sẽ theo định hướng “DeFi”, nhưng theo thời gian, SORA mong đợi nhiều dự án khác sẽ xuất hiện, cả vật lý và kỹ thuật số.

Tôi có thể chạy SORA node không? Tôi cần bao nhiêu XOR? Khi nào tôi có thể chạy?

Có, bạn có thể chạy một validator trên SORA v2 Network. Nó sẽ là một hệ thống tương tự nominated proof-of-stake trong đó validator phải stake một lượng XOR và sau đó được những người khác đề cử. Các con số cụ thể và liệu điều này sẽ là tỷ lệ cố định hay dựa trên đấu giá vẫn đang được quyết định và sẽ được giải thích sâu hơn trong một bài viết trong tương lai.