/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SORA Tích Hợp SubQuery Cung Cấp Dữ Liệu Cho SORA Network - HiddenGem Team

SORA Tích Hợp SubQuery Cung Cấp Dữ Liệu Cho SORA Network

News

SORA Tích Hợp SubQuery Cung Cấp Dữ Liệu Cho SORA Network

News

SORA Tích Hợp SubQuery Cung Cấp Dữ Liệu Cho SORA Network

News

Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo về một dự án mới thú vị trên SubQuery – SORA và Polkaswap.  SORA đã xây dựng dự án SubQuery lấy dữ liệu từ mạng SORA để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng di động được xây dựng trên SORA và Polkaswap.io

“SubQuery đã được chọn để cải thiện UX của việc sử dụng mạng SORA.  Chúng tôi đã sử dụng SubQuery để lấy và liệt kê các thông tin chi tiết bên ngoài, tính toán giá fiat và mức thanh khoản APY.  Mục tiêu của chúng tôi là lấy lịch sử giao dịch và dữ liệu tổng hợp cho các ứng dụng hoạt động với mạng SORA.

SubQuery là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu của chúng tôi vì ứng dụng dễ triển khai và quản lý, dễ học và phát triển cũng như được ghi chép đầy đủ và nó cũng có cơ sở hạ tầng riêng với tích hợp Github. Cấu trúc dữ liệu thuần túy của SubQuery cung cấp khả năng truy cập nhanh, nó hỗ trợ API GraphQL cho các ứng dụng, có cấu hình linh hoạt để phân tích cú pháp các sự kiện, ngoại vi và các khối với bộ lọc bổ sung.  Cuối cùng, ứng dụng hoàn toàn minh bạch đối với người dùng, vì vậy họ sẽ không nhận thấy liệu ứng dụng đã được cập nhật hay dừng lại. ”  – Nhóm phát triển SORA.

Polkaswap là một sàn DEX hàng đầu trong hệ sinh thái Polkadot đang phát triển mạnh và sử dụng SubQuery để truy xuất chuyển khoản, hoán đổi xảy ra trong Polkaswap, bổ sung hoặc loại bỏ tính thanh khoản, giá cố định của token và APY cho các nhóm thanh khoản.

SubQuery đã giúp việc phát triển ứng dụng di động SORA và Polkaswap dễ dàng hơn bằng cách giảm thời gian nhóm dành cho việc xây dựng các giải pháp phụ trợ tùy chỉnh và nhóm tại SORA có kế hoạch mở rộng Dự án Polkaswap SubQuery của họ để hỗ trợ Polkaswap tốt hơn trong tương lai.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng SubQuery để lấy tổng số XOR được giữ trong mỗi nhóm thanh khoản (được lọc để chỉ hiển thị 2 nhóm đầu tiên).  Ví dụ này cũng cho thấy APY hiện tại được liên kết với từng nhóm thanh khoản.

SORA đang sử dụng SubQuery Projects để quản lý dự án của họ và cập nhật theo yêu cầu.  Các dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn mà chúng tôi cung cấp hoàn toàn do SubQuery quản lý và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong SubQuery’s Explorer.

Giới thiệu về SORA

 SORA đang tạo ra một hệ thống kinh tế thế giới siêu quốc gia với các công cụ tích hợp cho tài chính phi tập trung (DeFi) dưới sự giám sát dân chủ dựa trên phân vùng mật mã của Nghị viện SORA.

 Mạng SORA vượt trội trong việc cung cấp các công cụ cho các ứng dụng phi tập trung sử dụng tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như hoán đổi token nguyên tử, tokens bắc cầu với các chuỗi khối khác và tạo các quy tắc có lập trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Giới thiệu về SubQuery

SubQuery là một lớp tổng hợp, lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu phi tập trung giữa các blockchains Layer 1 và các ứng dụng phi tập trung (DApps).  Hiện đang tập trung vào các dự án Polkadot và Substrate, dữ liệu dưới dạng dịch vụ này cho phép các nhà phát triển tập trung vào trường hợp sử dụng cốt lõi và giao diện người dùng của họ mà không cần lãng phí thời gian xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.